یه راهکار ساده و عالی برای کمک به راه رفتن کودک

یه راهکار ساده و عالی برای کمک به راه رفتن کودک

راه رفتن از مهم ترین شاخص های حرکتی رشد کودک می باشد که حدود نه تا دوازده ماهگی اتفاق می افتد.

منبع: کودک آموز

یه راهکار ساده و عالی برای کمک به راه رفتن کودک
آدرس کوتاه این مطلب:
Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا