دانشگاه به شما آینده نمی‌دهد با کاغذ پاره مدرک خودتان را فریب ندهید – دکتر مجید حسینی

دانشگاه به شما آینده نمی‌دهد با کاغذ پاره مدرک خودتان را فریب ندهید – دکتر مجید حسینی

دانشگاه رفتن دو دهه تنها راه ارتقاء اجتماعی و کسب و کار بود.

خانواده‌ها تمام توانشان را صرف می‌کردند تا بچه ها پا را بگذارند ان سوی حصار دانشگاه و دیگر وظیفه شان تمام شده بود ؛ اما حالا نوبت ایجاد یک اقتصاد بزرگ آموزشی شد.

از دانشگاه آزاد تا پیام نور و غیر انتفاعی و کاربردی و بین الملل و… فعال شدند تا از این تصور خانواده ها، پول بسازند، و آنقدر پول ساختند که تعداد دانشگاههای ایران و چین برابر شد!!!!! و نسل بزرگی از جوانان را ایجاد کردند که تحصیل کرده‌ترین و بیکارترین نسل جوان تاریخ ایران شدند.
حالا به شرایطی رسیدیم که هر کس دیپلم دارد با احتمال کار هشتادو پنج درصد روبروست، اما اگر لیسانس بگیرد پنجاه و پنج درصد ممکن است کار داشته باشد.
حال آنکه اگر ان چهار سال را خرج آموختن یک مهارت، یک کار و یا یک عمل اجتماعی کند، می‌تواند چند سال توقع اغاز یک زندگی اقتصادی را برای خودش داشته باشد؛ این وضعیت در بین دختران وضع بدتری دارد و احتمال کار ، مستقل شدن و توانایی اقتصادی انها ده درصد با لیسانس کمتر از پسرهاست .
حالا باید ایستاد، و بلند گفت : دانشگاه نروید! دانشگاه به شما آینده نمی‌دهد؛ کار نمیدهد، مهارت نمی‌دهد؛ بیرون حصارهای این دانشگاه، گشوده و فعال و پر انرژی، آغاز کنید، چند سال دیگر شما جلوترید.

بگذارید اسم دکتر و مهندس پشت فامیلتان نباشد، اما عزت نفس داشته باشید، افسرده نشوید و به سمتی بروید که روزی مستقل و آزاد باشید؛ بگذارید شان دیپلم داشتن بالا برود؛ ادم ها مثل مردمان همه کشورها، جای دانشگاه، بروند دنبال کار ساختن، تکنیک آموختن و به عزت نفس‌شان افتخار کنند، نه کاغذ پاره مدرک ! مردمان خودتان را از فریب مدرک نجات دهید؛ سرابی بیش نیست.

دکتر سیدمجیدحسینی

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

یادگیری موسیقی مهارت‌های شناختی و عملکرد تحصیلی کودکان را بهبود می‌بخشد

یادگیری موسیقی مهارت‌های شناختی و عملکرد تحصیلی کودکان را بهبود می‌بخشد. کودکانی که از آموزش …

۱۹ نظر

 1. a database of NSF research projects being conducted in Alaska; a community knowledge database for researchers and scientists conducting research in or around Alaska Native communities; cialis otc

 2. The base is probably the best I ve ever found on an anal toy ۵ mg cialis generic india If you select Yes , you will be required to enter your username and password in the sign-in form that will appear over this window

 3. discreet cialis meds Sildenafil is our most popular erectile dysfunction treatment due to its clinically proven effects and affordable price

 4. Paresh Gandhi , our organization has able to reach such height in the industry free samples of priligy What does tadalafil cost

 5. Skin tags are harmless, but, they don t look good, and they can be a nuisance how to buy priligy im 16 years old

 6. Tadalafil, the component of brand Cialis is a kind of medication called PDE-5 inhibitors buy cialis on line

 7. viagra 24 hour delivery uk buying viagra in the dominican republic order viagra online no rx prescription viagra cheap generic viagra pfizer price shipping viagra to australia viagra uk delivery online buy viagra cialis generic reviews Erectile dysfunction a sentinel marker for cardiovascular disease in primary care

 8. Had to fight with the insurance company but it was only A2 day back and forth and they approved it things worked out very well thank you to my doctor and his staff I might also add that I take Effexor for depression anxiety and had difficulty reaching orgasm and with the Cialis added to my regimen that has gone away this this medicine has been a plus plus plus Read More Read Less cialis order online And we both got addicted

 9. In addition to sleep duration, sleep quality is believed to have an impact on male fertility. best days to take clomid for twins

 10. Novel therapies for cardiotoxicity and heart failure in AL cardiac amyloidosis remain an important unmet need. buy doxycycline

 11. J Rodencal investigation and methodology. how long does sun sensitivity last after doxycycline Implications for research and practice.

 12. is doxycycline safe ۲۵ The AAP suggests the use of doxycycline specifically in these patients, as it has a lower risk of dental staining with less frequent dosing intervals see dosing recommendations, TABLE 3.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا