حساسیت شنیداری در کودکان و تمرین‌هایی برای تقویت آن

حساسیت شنیداری در کودکان و تمرین‌هایی برای تقویت آن

حساسیت شنیداری در کودکان و تمرین‌هایی برای تقویت آن – برای تقویت حساسیت شنیداری چه فعالیت‌هایی می توان انجام داد ؟

? می توانید چند وسیله‌ی صداساز بسازد تا کودک از آن ها استفاده کند و با انواع صداها آشنا شود.

? صداهای مختلف حیوانات را ضبط کنید از کودک بخواهید به آن ها گوش دهد و صدای هرکدام را تشخیص داده و نام ببرد .

? صداهای مختلف گریه، خنده، سرفه، چک چک آب، باران، ضربه‌ی انگشت به در، ضربه‌ی انگشت به شیشه، برخورد توپ با زمین و امثال آن را ضبط کرده و از کودک بخواهید به آن گوش داده و صدای هر کدام را تشخیص دهد.

? چند قوطی خالی پلاستیکی یک شکل و یک اندازه تهیه می‌کنیم و داخل هر کدام از آن ها چیزهایی از قبیل برنج، لوبیا، سنگ ریزه، آجیل و امثال آن می‌ریزیم. سپس قوطی‌ها را یک به یک تکان می٬دهیم. کودک باید از انواع صدای قوطی، ماده داخل آن را تشخیص داده و نام ببرد .

? از قوطی‌های پلاستیکی فوق چند جفت تهیه می‌کنیم و داخل هر جفت یک چیز می‌ریزیم. یعنی دو قوطی که برنج داخل آن باشد، دو قوطی سنگ ریزه، و به همین ترتیب سپس قوطی‌ها را در جعبه‌ای روی هم می‌ریزیم. کودک باید یک قوطی را برداشته آن را تکان دهد و بعد از تشخیص صدا و محتوای قوطی‌، قوطی مشابه آن را پیدا کند . به این منظور او بقیه قوطی‌ها را یک به یک تکان می‌دهد تا با تشخیص صدا قوطی مشابه را بیابد.

? صداهای مختلفی را ضبط کنید و برای هر صدا تصویری مناسب تهیه می‌کنیم. دانش آموز با گوش کردن و تشخیص صداها، باید تصویر مربوط به آن را یافته و جدا کند . با این تمرین علاوه بر تقویت حساسیت شنیداری، بین اعمال حرکتی و آن چه شنیده شده است، هماهنگی برقرار می شود.

 کتاب درمان اختلالات دیکته نویسی

برگرفته از کتاب درمان اختلالات دیکته نویسی
انتشارات فراوان

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

ما و داستان ها

انسان موجودی قصه گو، قصه ساز و قصه پرداز که خود و اطرافیان در آن …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا