چهارشنبه , ۹ خرداد ۱۴۰۳

آیا هدف از بهداشت روان زندگی بدون اضطراب است؟

آیا هدف از بهداشت روان زندگی بدون اضطراب است؟

دکتر نیکلاس کامینگز – رییس انجمن روان شناسی امریکا- می گوید: “رهایی از بند اضطراب نه ممکن است و نه مطلوب”

 اگر ما از بند هرگونه اضطراب جستیم، در ان صورت خود را از سازنده ترین محرک برای زندگی و بقا محروم ساخته ایم.

 پس از ساعت ها روان درمانی که از نظر من موفقیت امیز بوده، مراجع با اضطرابی بیشتر نسبت به زمانی که برای درمان مراجعه کرده بود، تراپی را ترک می کند. اما اکنون اضطراب جای انکه ویرانگر و ناخوداگاهانه باشد، سازنده و اگاهانه است.

 لازم است هدف بهداشت روان به زندگی بدون “اضطراب فلج کننده” تغییر یابد. چرا که زندگی به همراه اضطراب طبیعی به عنوان سدچشمه توان و بهبود بخش حیات، مولد وجودی سرزنده ، سازنده و خلاق است.

 رولو می
روان پزشک و روان کاو امریکایی

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

محیط و رشد روانی

رشد روانی در محیط امن و پایدار اتفاق می افتد. در محیط ناامن و بی …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا