یکشنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۸

مریم جلالی فراهانی

مریم جلالی فراهانیمریم جلالی فراهانی – روان‌درمان‌گر تحلیلی؛ دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس؛
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و عضو انجمن روانشناسی ایران

پیدا نشد

پوزش می طلبیم، ولی برگی که درخواست کرده اید پیدا نشد. شاید اگر دنبال آن بگردید پیدا شود.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا