پنجشنبه , ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

کنترل‌گری و رابطه آن با خشنودی؛ نه کنترل کن نه تن به کنترل بده!

کنترل‌گری و رابطه آن با خشنودی؛ نه کنترل کن نه تن به کنترل بده! – دکتر علی صاحبی

? تئوری انتخاب به افراد یاد می دهد که به هیچ آدمی اجازه نده تو را کنترل کند، و هیچ تلاشی برای کنترل انسان دیگری نکن! چون چه بخواهی کنترل کنی یا تن به کنترل بدهی، از شادمانی و خوشنودی زندگی خودت می‌کاهی.

? هفت رفتار مخرب کنترل‌گری:

۱- انتقاد کردن
۲- سرزنش کردن
۳- شکایت کردن
۴- غر زدن
۵- تهدید کردن
۶- تنبیه کردن
۷- حق حساب دهی، یا باج دهی

گاهی کنترل‌گری با احساسات صورت می‌گیرد، احساس گناهکاری دادن به فرد مقابل، احساس ترحم، احساس تظلم، احساس قربانی‌گری (ادای قربانی را در آوردن)

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

  🌟🌟 دوره آموزشی ارتباط فردی و زوج شامل 🌱 واکسیناسیون روانی ازدواج 🌱 خودشناسی …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا