چطور انسان‌هایی که به اخلاق، باور دارند دست به شرارت می‌زنند؟ – حمید مطهری

چطور انسان‌هایی که به اخلاق، باور دارند دست به شرارت می‌زنند؟ – حمید مطهری

هیتلر مشروبات الکلی مصرف نمیکرد و سیگار نمی‌کشید و عاشق موسیقی و نقاشی بود. از آزار دیدن حیوانات ناراحت می‌شد و برای اولین بار در تاریخ اروپا، قوانین حمایت از حیوانات را وضع کرد. وی حامی محیط زیست و خانواده بود و به زنان احترام میگذاشت. این ویژگی‌ها در کنار کشتارهای وسیع سردرگم کننده است با این حال این تضادها در هیتلر خلاصه نمیشود، بی‌رحم‌ترین شکنجه‌ گران هم چه بسا پدرانی دلسوز باشند و از دیدن زخمی در انگشت فرزندشان ناراحت شوند.

پرسش اصلی این است که چطور انسانهایی که باور قوی به ارزشهای اخلاقی دارند و در سایر بخشهای زندگی دل‌رحم هستند می‌توانند دست به اعمال غیراخلاقی بزنند؟

پاسخ “بندورا” استاد دانشگاه استنفورد چنین است “افراد معمولا دست به اعمال ناپسند نمی‌زنند مگر آنکه جنبه‌های غیراخلاقی آن اعمال را برای خودشان توجیه کرده باشند.” او این حالت را “غیرفعال کردن کنترل درونی” نامید.

این اتفاق چگونه روی میدهد؟ “بندورا” چند مکانیسم شناختی- روانی را که میتوانند باعث غیرفعال شدن کنترل درونی افراد شوند توضیح داد:

۱- توجیه اخلاقی: با تاکید بر اهداف متعالی رفتار غیراخلاقی طوری توجیه میشود که قابل دفاع یا حتی ستایش‌آمیز به نظر برسد. شستشوی مغزی هم مثالی از این روش است. ترویستهای انتحاری با همین روش اقناع میشوند، پاک کردن زمین از گناه، رفتن به بهشت موعود و…

۲- تلطیف لغوی یا حسن تعبیر: نامگذاری یک فعل غیراخلاقی با کلمات متفاوت که چهره‌ آن را می‌پوشاند. فرماندهان در ابوغریب از لفظ “نرم کردن” به جای شکنجه کردن استفاده میکردند و رهبران نازی کشتار یهودیان را “پاکسازی اروپا” مینامیدند. نمونه های دم دستی تر این روش استفاده از “اختلاس” به جای دزدی و “شیطنت” به جای خیانتهای جنسی در ازدواج است.

۳- مقایسه با دیگران: در این روش فرد با مقایسه رفتار خود با نمونه هایی بدتر از سوی دیگران از عذاب وجدان خود کم میکند. “آنقدر تو این کشور دزدی میشه که از زیر کار در رفتن ما جلوش هیچی نیست”.

۴- جابجایی یا تقسیم مسئولیت: فرد در این حالت مسئولیت را به گردن یک منبع خارجی می‌اندازد یا آن را میان جماعت بزرگی تقسیم می‌کند. در قتل عام “می لای” یک گروه از سربازان امریکایی پانصد غیر نظامی ویتنامی را شکنجه کردند، مورد تجاوز قرار داند، کشتند و بدن بعضی‌ها را مثله کردند. وقتی ۱۴ نفر از افسران بابت این ماجرا محاکمه شدند مسئولیت را به گردن مافوق انداختند و البته رفع اتهام هم شدند!

۵- انسانیت‌زدایی از قربانی: منطق کلی این روش مادون انسان در نظر گرفتن سایرین است. هرچه کیفیت انسانی قربانی بیشتر خدشه دار شود، آسیب رساندن به او سهل‌تر میشود. کاکاسیا خواندن برده ها، کم عقل دانستن زنان و… در واقع پیش درآمدی برای همین رفتارهاست.

۶- مقصر دانستن قربانی: در این روش خود قربانی مسبب اصلی شرارت قلمداد میشود. کارگرانی که بدرفتاری کارفرما را دلیل دزدی خود میدانند، متجاوزی که میگوید سر و وضع قربانی تحریک آمیز بوده نمونه‌هایی ازاین مکانیسم هستند.

Photo: mademyday.blog

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

انتظار از کودک

زبان کودک‌مان را بیاموزیم تفکر غلطی درگذشته وجود داشت که: « کودک با یک بزرگسال …

۶۷ نظر

 1. Viagra is great at enabling you to become aroused and get an erection as you typically would without ED best price for generic cialis ۲۰۰۳; ۴۴ ۶ ۶۳۷ ۶۴۹

 2. Liquid Tadalafil has lots of benefits when taking as an ED remedy cialis online cheap

 3. buy cialis viagra It is a type of medication known as a leukotriene receptor antagonist

 4. We didn t see him unmasked until 77-year-old Sebastian Shaw portrayed him briefly in 1983 s Return of the Jedi buy priligy usa

 5. buy priligy in the us This is a condition in which a man can not get, or keep a hard, erect penis suitable for sexual activity

 6. Unlike its entrance, Neo slid out with a minimal amount of hesitation buy cialis viagra Purchasing a High Efficiency Particulate Air HEPA filter can also help protect against airborne allergens

 7. cialis 20 mg Your Majesty, this is Sexual Stress Symptoms erectile dysfunction after da vinci prostectomy a trivial matter in the cultivation erectile dysfunction after vasectomy world

 8. cialis coupon Instead, patients could simply undergo maintenance therapy at half-yearly or annual intervals

 9. Keep the medication in a tightly closed container out of reach of children best place to buy cialis online forum ۶۴۶۶ Carcinogenicity Non-carcinogens 0

 10. Such as nitrates, examples of other drugs that may be used to treat ED include buy cialis daily online The most logical explanation for these findings is that the lack of physician oversight of dosage schedules, contraindicated conditions, and concomitant medications, were responsible for the increased intensity and frequency of adverse events in the nontraditional users

 11. Lupron, which is also not approved by the FDA as a fertility drug, is commonly used during IVF treatment. clomid online overnight Cochrane Database Syst Rev.

 12. It is well- documented that tau accumulation in the rTg4510 mouse model induces neuroinflammation, including microgliosis and astrocytosis 24, 30, 32, 43. buy doxycycline 100 mg online rx The points Sp 9 and St 40 will help this.

 13. Antibodies to OspF are detectable by five to eight weeks after infection and are maintained at high levels afterwards. how much is doxycycline

 14. The condition often has a chronic course marked by exacerbations and remissions, and may recur after stopping treatment. taking doxycycline

 15. But women off label because it s almost enough to the drugstore to the cleveland clinic since 2020, education, friends can lasix cause hyponatremia C The inactive LBD conformer

 16. lasts only 4 days is furosemide lasix ۷۸ in patients who were taking estrogen only HRT

 17. Patients receiving anastrozole had an increase in the incidence of all fractures specifically fractures of spine, hip and wrist 315 10 compared with patients receiving Puretam tamoxifen citrate 209 7 another name for lasix Level of evidence II Interestingly, these agents do not primarily modulate serotonin

 18. online cialis A, Differentiated striated CMs were stained with О± actinin green

 19. ۱ compared with the control value generic for cialis In contrast, Ral increased contraction and Ca 2 transient amplitudes

 20. They will remember beginning dialysis today benefit from surgical scars ivermectin stromectol

 21. Liebman HA, Wada JK, Patch MJ, McGehee W 1982 Depression of functional and antigenic plasma antithrombin III AT III due to therapy with L asparaginase ivermectin for dogs Oral preparations

 22. does tamoxifen cause menopause The safety and efficacy of Tamoxifen Sandoz tamoxifen citrate for girls aged two to 10 years with McCune Albright Syndrome and precocious puberty have not been studied beyond one year of treatment

 23. I finished chemo Dec 7, 2010 and I still have white frizzy hair that is barely 1 long tamoxifen men Of the patients, 93

 24. stromectol pill If you have any questions or comments about the program, website or forms, contact lrsat cdc

 25. Stay tuned for a HOW Study questionnaire on collateral damage fastest place online to order clomid Here, we found that the optimum for Cre OFF ОІ۳ tubulin GFP is around 3

 26. Davenport JR, Watts AJ, Roper VC, Croyle MJ, van Groen T, Wyss JM, Nagy TR, Kesterson RA, Yoder BK lasix and potassium levels propranolol para que serve a ciprofloxacina Lam goes on to say, The move to the 64 bit apps processor is largely driven by the need for greater computational power to ensure that the smartphone s fingerprint sensor works quickly and seamlessly

 27. grifulvin v para que sirve la pastilla ibuprofeno de 800 mg This early in the flu season there is little illness, meaning little to test yet clomid vs letrozole

 28. cialis no prescription That hot cup isn t just saving your morning, it could be saving your life

 29. of Patients With Carpal Tunnel Syndrome During Treatment by Intensity and Treatment First Received how much nolvadex for pct Jerrell foOMNvOgOc 5 21 2022

 30. You can also expect to get many of the side effects from Anavar that you get from other steroids and that are associated with high T clomid and nolvadex pct Efficient perfusion of skeletal muscle fibers is critical in physical performance to provide appropriate oxygen and nutrients and remove waste products

 31. lasix not urinating Also compare Question 57 Is substituting fish oil for flax oil as good or better than using flax oil

 32. viagra covered by insurance Be careful and be sure to specify the information on the section Contraindications in the instructions to the drug Taxus ANTITUMOR directly from the package or from the pharmacist at the pharmacy

 33. buy lasix in canada Preferably, the TGF beta antibody is a monoclonal antibody, more preferably it binds to any one or more of the following TGF beta1, TGF beta2, and TGF beta3, and still more preferably binds to at least TGF beta1, or both TGF beta1 and TGF beta2, and most preferably is the humanized antibody as set forth herein

 34. how can i buy priligy in usa ۲a evil in nature, influence, or effect injurious a powerful and malignant influence

 35. Your doctor may also run various other tests to determine the underlying condition causing the anasarca, including isotretinoin tablets buy

 36. We just couldn t believe we had finally done it without any medical intervention levitra viagra

 37. The patients in this study were non- smokers and did not have any major medical illness including hypertension zithromax 250 mg buy online Their intense color pigments called chromogens attach to the white, outer part of your tooth enamel and cause discoloration or staining

 38. Data included medical history, current medication, smoking habits, alcohol intake, highest attained level of education, and age at last menstruation levitra basf

 39. tamoxifen breast cancer prevention We handle prior authorizations to streamline the prescription medication and medical procedures process

 40. Differences in patient selection, tumour size and characteristics, treatment duration and pathological classification of response make any comparison impossible levitra prix en pharmacie bayer I don t see much on it but here i

 41. The cohort who had elected to receive no prior chemotherapy did exceedingly well regardless of therapy, she said, with little difference in overall survival across the three arms early signs of pregnancy after clomid

 42. tamoxifen buy online This premix was added to the standard manufacturing process of rat and mouse cubes Glen Forrest Stockfeeders, Glen Forrest, WA, Australia

 43. You can chop down the tree, and look at every apple on the fallen tree to see which ones were ready cialis generic tadalafil ۲۰۱۱ Apr; 11 4 589 600

 44. Monitor Closely 1 fluoxetine will increase the level or effect of loratadine by affecting hepatic enzyme CYP2D6 metabolism buy cheap cialis online The lights are bright

 45. is cialis generic The major macular disease which we know more about is age related macular degeneration ARMD for which the NIH has guideline to help protect the macula including oral supplements of lutein and zeaxanthin

 46. A clinical pregnancy was defined as serum positive ОІ- HCG generic cialis from india In Lifelines to Cancer Survival, Mark Roby offers a comprehensive and inspirational blueprint for becoming your own best health advocate

 47. Many of the established brain tumor cell lines, primarily malignant gliomas, over express hIL13 binding sites buy cialis daily online

 48. how to get nolvadex In these studies, this benefit was evident only when hemofiltration was started before contrast media administration

 49. MAGIC the Meta Analyses of Glucose and Insulin related traits Consortium represents a collaborative effort to combine data from multiple diabetes patch stabilize blood sugar GWAS to identify additional loci that impact on glycemic and metabolic traits jelly kamagra paypal

 50. ۳; recurrence ORs for individual drugs ranged from 0 priligy in usa I have never heard of that, but I thank you for letting me know

 51. Bar diagram shows quantitation of PR expression in tumors generic cialis from india A multianalyte liquid chromatography electrospray tandem mass spectrometry LC ESI MS MS method for determination of 19 cytostatics and 5 metabolites, from 6 different therapeutic families, has been developed, and the structures of the main characteristic fragment ions have been proposed

 52. ۹۰۹۱ CYP450 3A4 inhibitor Non inhibitor 0 clomiphene citrate men

 53. Provided herein are methods of treating a subject with a hormone dependent breast disorder or hormone dependent reproductive tract disorder, the method comprising a dosing the subject with a first composition comprising tamoxifen; b determining or having determined the subject s tamoxifen metabolites profile in a test sample obtained from the subject; c determining a reduced level of subject s plasma endoxifen based on the subject s tamoxifen metabolites profile to compared to a level of reference plasma endoxifen in a reference tamoxifen metabolites profile; and d administering an oral composition comprising endoxifen or a salt or polymorph thereof to the subject pfizer makes viagra Chan Smiths July 13, 2021 I have been using Clenbuterol for a long time now and it NEVER failed me

 54. ۵ mg cialis generic india Paper presented at the AAP Section on Breastfeeding Educational Program, San Francisco, CA

 55. buy cialis online safely Àêðèõèí Acrichinum 2 Ìåòîêñè ۶ õëîð ۹ ۱ ìåòèë ۱ äèýòèë àìèíîáóòèëàìèíî àêðèäèíà äèãèäðîõëîðèä ВЄВєГ° íýðñ Atabrine, Atebrin, Chemiochin, Chinacrine, Haffkinine, Hepacrin, Italcihne, Malaricida, Mecaprine, Mepacrine hydrochloride, Mepacrinum, Methochin, Methoquine, Palacrin, Palusan, Pentilen, Quinacrine Hydrochloride, Tenicridine

 56. Short day brain stress, 141 p64 dapoxetine for premature Monitor Closely 2 aripiprazole and prochlorperazine both increase antidopaminergic effects, including extrapyramidal symptoms and neuroleptic malignant syndrome

 57. She is taking a break right now but is very knowledgeable priligy 30mg price

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا