هر چه بیشتر با پزشک خود بمانید، ‘احتمال مرگ کمتر می‌شود’

هر چه بیشتر با پزشک خود بمانید، ‘احتمال مرگ کمتر می‌شود’

هر چه بیشتر با پزشک خود بمانید احتمال مرگ کمتر می‌شود. این نتیجه تحقیقی است که در دانشگاه اگزتر انگلستان انجام و در نشریه انجمن پزشکی بریتانیا منتشر شده است.

“نخستین بررسی سیستماتیک” درباره ادامه درمان با یک پزشک، محصول بررسی بیش از هفتصد تحقیق است که در این زمینه در کشورهای مختلف دنیا انجام شده و در نهایت ٢٢ تحقیق از ٩ کشور از جمله انگلستان، فرانسه، کره‌جنوبی و کانادا برای این تحقیق انتخاب شدند.

هجده تحقیق از بیست و دو تحقیق نشان می‌دادند که مرگ در یک دوره دو ساله در کسانی که یک پزشک را می دیدند کمتر از کسانی بود که در همین مدت پزشکان مختلفی را دیده بودند.

این بررسی همچنین نشان داد که در کشورها، فرهنگ‌ها و نظام‌های درمانی مختلف، ادامه درمان با یک پزشک -چه عمومی چه متخصص- احتمال مرگ زودرس را کاهش می‌دهد.

این محققان می گویند “جنبه انسانی” درمان که باعث “نجات جان” بیماران می‌شود تا به حال “نادیده گرفته شده و باید اولویت بیشتری برای آن قائل شد.

تداوم درمان با یک پزشک بخصوص برای کسانی اهمیت دارد که به بیماری‌های مزمن جسمی و روانی مبتلا هستند یا به درمان های پیچیده و خاص نیاز دارند.

پروفسور فیلیپ اونز استاد دانشکده پزشکی دانشگاه اگزتر می‌گوید: “درمان وقتی استمرار پیدا می‌کند که بیمار مرتب یک پزشک را ببیند و هر دو همدیگر را بشناسند.”

“این باعث می شود پزشک و بیمار بهتر ارتباط برقرار کنند، بیمار بیشتر توصیه های پزشک را رعایت کند و نیاز به خدمات بیمارستانی کمتر شود.”

دنیس پریرا گری، پزشک خانواده در شهر اگزتر که در این تحقیق شرکت داشته می‌گوید:

“بیماران خیلی وقت است که می‌دانند اینکه به کدام پزشک مراجعه کنند و اینکه چه ارتباطی با پزشکشان دارند مهم است.”

در کشورهای مختلف دنیا در مراکز درمانی، بخصوص مراکزی که پزشکان بصورت چرخشی، موقت یا دوره‌ای کار می‌کنند امکان تداوم درمان برای بیمار یا از بین می‌رود یا محدود می‌شود. در این مراکز مهم این است که پزشکان درمان استاندارد را ارائه کنند و استمرار درمان با یک پزشک مهم تلقی نمی‌شود.

اکنون این تحقیق، اهمیت ارتباط مستمر بیمار و پزشک و برقراری رابطه‌ای بر مبنای شناخت و اعتماد را نشان داده و توصیه می‌کند چنین ارتباط مستمری “مقوله مرگ و زندگی” تلقی شود.

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

مرگ بعنوان زبان ارتباط با زندگی نیازمند آموختن است.

مرگ بعنوان مهمترین و بزرگترین رویداد زندگی هر انسانی در چنان ابهامی قرار گرفته و …

۲۴ نظر

 1. Just like Viagra, Sildenafil requires a prescription from a doctor buy cialis canada pharmacy

 2. how to buy cialis Emperor Ning Qi stretched out his hand to catch it, and then pinched it out

 3. At this point, it really can t be killed best place to buy generic cialis online E se segui un ciclo di somministrazione di pillole allora, anche per sempre

 4. If you don t pop wood during the first test, it doesn t mean you re sunk cialis online purchase

 5. Anything may affect your performance and confidence in the bedroom, but Max Performer counteracts these effects with energy, sex desire, and rock-solid erections where to buy cialis online safely

 6. generic cialis from india I had heard and read a lot of good things so I decided to have 2 of my prescriptions filled here

 7. doxycycline for sinus infection dose Probably not forever, as every other country in the world has outlawed Angels Eyes and their ilk, and some have taken action to remove these products from store shelves.

 8. Oncology Williston Park 45 344 3455, 1988 how do you spell lasix Akasaka H, Sato F, Morohashi S, Wu Y, Liu Y, Kondo J, Odagiri H, Hakamada K, Kijima H

 9. Visualization of docking results showing binding of a Rutin b vicenin 2 c quercetin 3 o glucoside d chlorogenic acid e gallic acid f sinalbin g Isoquercetin h Astragalin i quercetin j ferulic acid k Myricetin l kaempferol with BRCA 1 buy cialis generic online

 10. Monitor Closely 1 terbinafine will increase the level or effect of timolol by affecting hepatic enzyme CYP2D6 metabolism how does lasix cause renal failure ۲۰۱۱ May; 473 7347 394 7

 11. stromectol ivermectin buy Images were captured on a confocal microscope Zeiss LSM 700 confocal microscope Carl Zeiss, Jena, Germany using the Zen 2011 software then processed in LSM Image Browser and Photoshop CS3

 12. buy stromectol ivermectin These results indicated that ovarian cancer containing ER, even though it originated from germ cells, would be responsible for antiestrogen therapy

 13. nolvadex research products for sale Lipids function as essential building blocks for membranes, serve as fuel to drive energy demanding processes and play a key role as signaling molecules and as regulators of numerous cellular functions

 14. PMID 19757282 No abstract available nolvadex during cycle Pharmaceutical Formulations, Administration Routes, and Dosing Considerations

 15. priligy tablets over the counter ribociclib will increase the level or effect of modafinil by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

 16. However, further work is needed to clarify the role of ErbB 4 priligy in usa Marijuana up to 72 hours Amphetamines up to 72 hours Cocaine 2 10 days PCP up to 7 days Opiates 2 7 days LSD up to 72 hours

 17. Fatty liver disease of pregnancy stromectol for humans round white logo Schering Plough SP 11

 18. Glycine an amino acid supplement high intakes can cause excitotoxicity lasix loop diuretic

 19. clomid Although most breast cancer recurrences tend to be the same type and have the same hormone receptor status as the initial cancer, for some women it can differ significantly

 20. Write down key personal information, including any major stresses or recent life ciprofloxacin dropping blood sugar changes ivermectin 3 mg tablet price

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا