پنجشنبه , ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نقش والدین در تربیت

علم بر پایه‌ی پرورش و تعلیم

بر خلاف دنیای سنت که پدری و مادری بیش‌تر شبیه صنعت بود و والدین همچون صنعت‌گری بودند که با دخل و تصرف در امور کودک، او را آن طور که می‌خواستند بار می‌آوردند و اصول تربیتی‌شان بر پایه تهدید، کنترل و ترس بنا نهاده شده بود، امروزه این علم بر پایه‌ی پرورش و تعلیم بنا شده است.

کودکان شبیه هسته هلو که برنامه ریزی شده و باید به درخت هلوتبدیل شود، از قبل برنامه ریزی شده اند. آنها دنباله ی ما یا تکمیل کننده ی راه ما نیستند ویا برای رسیدن به آرزوهایی که ما به آنها نرسیده ایم به دنیا نیامده اند و پدر و مادر باید شبیه باغبانی باشند که تنها با حراست و مراقبت صحیح امکان می دهند تا رشد لازم را داشته باشند و در مسیر صحیح خود گام بردارند.

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

دوره آموزشی ارتباط با با نوجوان

🌟🌟 دوره آموزشی ارتباط با با نوجوان شامل 🌱 مهارت ارتباط با نوجوان 🌱 تربیت …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا