پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳

ملال جنسیتی – ملاک های تشخیصی

ملال جنسیتی – ملاک های تشخیصی

  • ملال جنسیتی در کودکان

بخش اول؛ ناهمخوانی محسوس بین جنسیت تجربه شده / ابراز شده و جنسیت تعیین شده، حداقل به مدت ۶ ماه که با دست کم شش مورد زیر آشکار می شود ( یکی از آنها باید ملاک ۱(۱) باشد):

۱- میل شدید به جنس دیگر بودن یا اصرار بر اینکه فرد از جنس دیگر است ( یا جنسیت دیگری متفاوت با جنسیت تعیین شده فرد).

۲- در پسرها (جنسیت تعیین شده)، ترجیح دادن شدید پوشاک جنس مخالف با آرایش زنانه تحریک کننده؛ یا در دخترها (جنسیت تعیین شده)، ترجیح دادن شدید پوشیدن فقط لباس معمول پسرانه و مقاومت زیاد در برابر پوشیدن لباس معمول دخترانه.
۳- ترجیح دادن شدید نقش های جنس مخالف در بازی وانمودسازی با بازی خیالی.
۴- ترجیح دادن شدید اسباب بازی ها، بازی ها، با فعالیت هایی که جنس دیگر به صورت قالبی مورد استفاده قرار می دهد یا به آنها می پردازد.
۵- ترجیح دادن شدید همبازی های جنس دیگر.
۶- در پسرها (جنسیت تعیین شده)، رد کردن شدید اسباب بازی ها، بازی ها، و فعالیت های معمول پسرانه و اجتناب شدید از بازی جنگ و دعوا: یا در دخترها (جنسیت تعیین شده)، رد کردن شدید اسباب بازی ها، بازی ها، و فعالیت های معمول دخترانه.
۷- انزجار شدید از آناتومی جنسی خویش.
۸- میل شدید به ویژگی های جنسی اولیه و / یا ثانوی که با جنسیت تجربه شده فرد همخوان باشد.

بخش دوم؛ این اختلال یا ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در زمینه اجتماعی، تحصیلی، یا زمینه های مهم دیگر عملکرد ارتباط دارد.

  • ملال جنسیتی در نوجوانان و بزرگسالان

بخش اول: تاهمخوانی محسوس بین جنسیت تجربه شده / ابراز شده فرد و جنسیت تعیین شده او، به مدت حداقل ۶ ماه، به صورتی که با حداقل دو مورد زیر آشکار می شود.
۱- ناهمخوانی محسوس بین جنسیت تجربه شده / ابراز شده فرد و ویژگی های جنسی اولیه یا ثانوی ( یا در نوجوانان کوچکتر، ویژگی های جنسی ثانوی مورد انتظار).
۲- میل شدید به خلاص شدن از ویژگی های جنسی اولیه و / یا ثانوی به علت ناهمخوانی محسوس با جنسیت تجربه شده / ابراز شده فرد (یا در نوجوانان کوچکتر، میل به جلوگیری از پرورش ویژگی های جنسی ثانوی مورد انتظار).
۳- میل شدید به ویژگی های جنسی اولیه و ثانوی جنس دیگر.
۴- میل شدید به از جنس دیگر بودن ( یا جنسیت دیگر متفاوت با جنسیت تعیین شده فرد).
۵- میل شدید به اینکه به صورت جنس دیگر با فرد رفتار شود ( یا جنسیت دیگر متفاوت با جنسیت تعیین شده فرد).
۶- اعتقاد عمیق به اینکه فرد احساسات و واکنش های معمول جنسیت دیگر را دارد (یا جنسیت دیگر متفاوت با جنسیت تعیین شده فرد).

بخش دوم؛ این اختلال با ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های مهم دیگر عملکرد ارتباط دارد.

مشخص کنید:

اگر همراه با اختلال رشد جنسی (مثل اختلال آدرنوجنیتال (فوق کلیوی – تناسلی مادرزادی نظیر پریاختگی فوق کلیوی مادرزادی یا [نشانگان عدم حساسیت به آندروژن).

 مشخص کنید اگر

پس از تغییر : فرد به زندگی تمام وقت مطابق با جنسیت مطلوب تغییر یافته است (همراه با یا بدون مجاز کردن تغییر جنسیت) و تحت حداقل یک عمل پزشکی با رژیم درمانی جنس مخالف قرار گرفته است ( یا برای آن آماده شده است) – یعنی، درمان هورمونی منظم جنس مخالف با جراحی تعیین مجدد جنسیتی، جنسیت مطلوب را تأیید میکند ( مثل پیکتومی، واجینوپلاستی در مرد مادرزادی؛ مستکتومی یا فالوپلاستی در زن مادرزادی).

منبع: DSM5

آدرس کوتاه این مطلب:
Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا