پنجشنبه , ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

قانون تفاوتها

آنچه برای خود می پسندی ممکن برای دیگران ناخوشایند باشد. این یکی از مهمترین قوانین رابطه است

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

آیا در روابط مان ظرفیت کافی برای جا دادن تفاوتها ایجاد کرده ایم؟

آیا در روابط مان ظرفیت کافی برای جا دادن تفاوتها ایجاد کرده ایم؟

چکاندن یک قطره جوهر در یک لیوان آب، رنگ کل آب را تغییر میدهد. اگر …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا