فرمولی برای پیش بینی آینده رابطه زوجین

فرمولی برای پیش بینی آینده رابطه زوجین

ویلیام کارلین گلسر در کتاب «ازدواج بدون شکست» فرمول جالبی را برای پیش بینی میزان موفقیت یک ازدواج ارایه می دهند.

آنها نیازهای اصلی انسان را به پنج دسته بقا، عشق، قدرت، آزادی، و تفریح تقسیم می کنند و هرکدام از این موارد را براساس مقیاس ۵تایی در زن و مرد به صورت مجزا می سنجند.

نیمرخ حاصل از این ارزیابی، راهنمایی خوبی برای پیش بینی آینده ازدواج آنها خواهد بود.

برای روشن شدن مطلب، پنج نیاز اصلی به این صورت شرح داده می شود:

۱ – بقا : محتاطانه عمل کردن؛ اهمیت دادن به سلامتی، تغذیه و ورزش؛ اهمیت دادن به رابطه زناشویی.
۲ – عشق : محبت دیدن و محبت کردن؛ کلام محبت آمیز؛ صمیمیت جسمی و رفتاری.
۳ – قدرت : توانمند بودن و قدرت را در دست داشتن؛ مطرح بودن؛ ریاست کردن.
۴ – آزادی : پایبند و اسیر نبودن؛ آزادی در تصمیم گیری برای زندگی؛ انتخاب های آزادانه؛ روابط آزاد.
۵ – تفریح : بازی کردن؛ لذت بردن از زندگی و انجام فعالیت های لذت بخش؛ شوخی و خنده؛ پارک و سینمارفتن.

ویلیام و کارلین گلسر معتقدند نیاز افراد به هریک از این ۵ مورد، متفاوت است و تنها کسانی می توانند یک زندگی مشترک موفق داشته باشند که نیازهای آنها در هریک از این ۵ دسته به هم نزدیک باشد.

مثلا کسی که نیاز به بقای او از مقیاس ۵تایی، ۵ باشد، یعنی شخص بسیار محتاطی است که به سلامت و تغذیه اش و همچنین به رابطه عاطفی با همسرش اهمیت زیادی می دهد و چنین فردی در ازدواج با کسی که این نیاز در او مثلا در حد ۲ است و بنابراین در این زمینه بی قیدتر است، دچار مشکل می شود،شما و همسرتان می توانید میزان نیازتان را در هریک از این ۵ دسته مشخص کنید و به ترتیب از چپ به راست بنویسید: ۱۲۳۴۵. نیمرخ هایی که از این طریق به دست می آید به راحتی قابل مقایسه و نتیجه گیری است؛ مثلا ۵۵۳۵۴ با ۲۳۲۵۳ رابطه خوبی نخواهد داشت، اما با ۵۴۴۵۴ رابطه ای نسبتا خوب را تجربه می کند.

ویلیام و کارلین گلسر معتقدند اختلاف تنها ۱ تا حداکثر ۲ درجه آن هم در یکی یا در نهایت دو تا از این ۵ مورد می تواند رابطه خوبی را شکل دهد، اما اختلاف بیش از این می تواند مشکل آفرین شود و هرچه میزان این اختلاف بیشتر باشد، احتمال شکست ازدواج هم بیشتر خواهد شد.

البته این نکته بسیار اهمیت دارد که سنجش ها باید بسیار دقیق و همچنین صادقانه انجام شود تا نتیجه قابل اعتمادی به دست آید.

“ازدواج بدون شکست” فصل نهم شدت نیازها
نوشته: ویلیام گلسر و کارلین گلسر
ترجمه: دکتر علی صاحبی

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

بحران معنا در زندگی، رویارویی با رنج ها

یکی از عوامل مهم در ایجاد افسردگی در شرایط بحران نداشتن معناست. دنیایی که ما …

۱۷ نظر

 1. Extended treatment with 5 tadalafil cialis from india They have no way of externally verifying the information you provide

 2. Just hold all four buttons at once the О” and the LED light will turn on, then off, letting you know it s locked tadalista vs cialis Slate Colin Flaherty is at the epicenter of the Knockout Game

 3. Those ingredients can penetrate to the root of a mole or skin tag and trigger a rush of white blood cells to the blemish, which starts the removal and healing buy cialis online usa Cialis is usually given when testosterone is low because it increases sex drive and mood and can help men produce more testosterone

 4. Critical Configuration for Radial Distortion Self-Calibration priligy walmart Dudley Observatory s rare book collection is currently housed in Special Collections at Union College and is available subject to their access conditions

 5. priligy review members One concern with taking testosterone replacement therapy is that the artificially introduced testosterone can suppress the body s drive to create its own natural testosterone

 6. where can i buy priligy This drug was originally created for the treatment of angina pectoris, and the improvement of erection is just an unexpected side effect

 7. The most common side effects of ED meds according to Harvard Health are headache, flushing, upset stomach, congestion, diarrhea, dizziness, and rash how much does cialis cost

 8. Points of Interest real cialis no generic ۴ We therefore present these two cases of FDE as the second and third of the same

 9. cialis buy ۵ mg N 96 Tadalafil 5 mg N 97 Nasopharyngitis 5 6 6 Gastroenteritis viral 2 3 5 Influenza 3 5 3 Back Pain 3 5 2 Upper Respiratory Tract Infection 0 3 4 Dyspepsia 1 4 1 Gastroesophageal Reflux Disease 0 3 2 Myalgia 2 4 1 Hypertension 0 1 3 Nasal Congestion 0 0 4

 10. clomiphene for men side effects The three yearly male performance enhancement sold at ampm Qionglin Banquet is another cultural event.

 11. nolvadex dose for pct Group A received letrozole Femara; Novartis with a dose of 2.

 12. nolvadex vs arimidex Though not yet FDA-approved for this purpose, once off anabolic steroids, Clomid is being used to rescue the hormonal axis and thus trigger sperm production.

 13. nolvadex pct , Iron homeostasis in pregnancy and spontaneous abortion, American Journal of Hematology , vol.

 14. in PH groups other than Group 1, PAH. doxycycline fda approved online Clinical Effectiveness of Cefuroxime Axetil Tablets Compared to Doxycycline in the Treatment of Early Lyme Disease 95 confidence interval around the satisfactory difference for Part I 0.

 15. However, this will also lead to gastrointestinal side effects, which are often not well tolerated. is doxycycline good for uti Other substituted oximes seem to be rather resistant, as apparent from the metabolic stability of noxiptylin 73.

 16. Syndromic management of vaginal discharge among women in a reproductive health clinic in India. doxycycline mechanism of action ۲ of patients with infection at 90 days.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا