چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رابطه‌ی فرد با مادرش در کودکی از عوامل تعیین کننده شخصیت در بزرگسالی

رابطه‌ی فرد با مادرش در کودکی از عوامل تعیین کننده شخصیت در بزرگسالی

یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده شخصیت در بزرگسالی رابطه ی فرد با مادرش در دوران کودکی است.
یکی از نظریه پردازان روانشناسی به نام جان بالبی به مطالعه و بررسی رابطه مادر و کودک تحت عنوان دلبستگی پرداخته است.
دلبستگی پیوند عاطفی بین مادر و کودک است. روانشناسان پیش از بالبی دلبستگی نوزاد به مادر را وابسته به تغذیه می دانند اما بالبی به این نتیجه رسید که دلبستگی چیزی فراتر از نیاز به تغذیه است و مطالعات هارلو هم تایید کننده ی این موضوع است.
هارلو در مطالعه ی خود بر روی میمون ها یک منبع تغذیه و یک منبعی که بچه میمون ها برای گرم شدن به سراغ آن می رفتند قرار داد و دیده شد که میمون ها بعد از تغذیه به سراغ میمون دوم می روند و دلبستگی با منبع تغذیه ایجاد نمی شود.
کودک تمایل دار به مادر خود بچسبد و در حضور او احساس امنیت کند و بر همین اساس سبک های دلبستگی مطرح می شود. کودکان با سبک دلبستگی ایمن در حضور مادر احساس امنیت و راحتی می کنند در مقابل کودکان با سبک دلبستگی ناایمن در صورت مضطرب شدن از مادر فاصله میگیرند و یا به مادر می چسبند اما آرام نمی شوند.

#سحراعتماد
روان‌شناس بالینی کودک و نوجوان

 

آدرس کوتاه این مطلب:
Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا