یکشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۲
دروغ سفید نگویید تا پیشرفت کنید‼️

دروغ سفید نگویید تا پیشرفت کنید‼️

دروغ سفید نگویید تا پیشرفت کنید‼️

دروغهای سفید دروغهایی است که برای آسیب به دیگران گفته نمی‌شوند:

۱- در جاده با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی میکند اما در جمع دوستان میگوید که کمتر از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت نمی‌رود!

۲- روزی یک صفحه کتاب می‌خواند اما در حضور دیگران می‌گوید اگر کمتر از ده صفحه در روز بخوانم نمی‌خوابم!

پل اکمن می‌گوید:

«من دروغ‌های سیاه را بخشودنی می‌دانم…
اما دروغ سفید نابخشودنی است.
این دروغ انسانها را به پرتگاه نابودی می برد».

ما با دروغ سفید دیگران را فریب نمی‌دهیم بلکه «خود» را «فریب» می‌دهیم.

به اندازه‌ای که تصویر بیرونی ما با واقعیت درونی ما تفاوت دارد، دچار تعارض و اضطراب و تنش می‌شویم.

به همان اندازه وادار میشویم در مواجهه با دیگران نقاب بر چهره بزنیم و به همان اندازه از تحقق برنامه‌های توسعه توانایی‌های فردی خویش، جا می‌مانیم …

برگرفته از کانال کتابخانه دانشگاهی

Photo from: ageless-fitness.com

آدرس کوتاه این مطلب:
Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا