یکشنبه , ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

جملاتی که نباید در برابر قربانیان تجاوز استفاده کنیم

جملاتی که نباید در برابر قربانیان تجاوز استفاده کنیم

کنار آمدن با این اتفاق نیازمند درمان‌های روانشناسی و روانپزشکی است اما مهمترین نکته این است که آنها این حادثه را به عنوان یک راز پیش خودشان نگه ندارند. همچنین این نوجوانان نباید به عنوان مقصر شناخته شوند. به کار بردن جملاتی نظیر اینکه «چرا به من نگفتی؟» و یا «چرا این کار را انجام دادی؟» نشان می‌دهد کودک وابسته است. از سوی دیگر تهدید فرد متجاوز نیز بخش دیگری از آسیب روانی است که به این کودکان و نوجوانان وارد می‌شود و باید در مراحل درمان مورد توجه قرار بگیرد.

دکتر حسام فیروزی، روان درمانگر کودک، نوجوان و خانواده نیز درگفت‌وگو با ایسنا، با بیان  اینکه متجاوزان امروز به نوعی خودشان قربانیان دیروز هستند، گفت: باید به سمت آگاهی دادن به جامعه حرکت کنیم تا این افراد در امنیت روانی به سمت درمان سوق پیدا کنند. زمانی که جامعه آموزش نبیند،  تعداد قربانیان و متجاوزان بیشتر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این فرد ممکن است بیمار نباشد اما شخصیت وی تا حدی به بلوغ نرسیده باشد که نداند چه آسیبی به دیگران وارد کرده است، افزود: امکان شناسایی این افراد با استفاده از پروتکل‌ها و تست‌های روانشناسی وجود دارد اما این تشخیص به شکل ۱۰۰ درصدی نیست. با انجام مصاحبه می‌شود تشخیص داد که فرد دچار مشکلات روانی هست یا نه؟ اما باید فرد بیمار روانی را از کسی که به بلوغ روانی نرسیده است، تفکیک کرد.

این روان درمانگر با تاکید بر اینکه بیماری‌های روانی قابل تشخیص هستند اما تشخیص بلوغ شخصیتی و روانی به آسانی انجام نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های بلوغ شخصیتی، مسئولیت پذیری است. فردی که مسئولیت پذیر نباشد هر کاری که بخواهد و با هر شیوه‌ای انجام می‌دهد بدون اینکه عواقب آن را بپذیرد. با این وجود استفاده از تست‌های روانشناسی برای شناسایی این افراد می‌تواند کمک کننده باشد.

فیروزی با اشاره به اینکه در صورتیکه این افراد دچار بیماری و انحراف جنسی باشند ممکن است رفتارها و ویژگی‌های مشترکی در آنها دیده شود، تاکید کرد: با این وجود فردی که به چنین اعمالی دست می‌زند الزاما بیمار نیست.

وی با اشاره به ابعاد غریزه جنسی در نوجوانان نیز توضیح داد: زمانی که نوجوانان به سن بلوغ جسمی می‌رسند تا زمانی که به فردی بالغ تبدیل می‌شوند مدت زمان نسبتا طولانی را در بر می‌گیرد. دوران مدرن باعث شده است تا دوره نوجوانی طولانی‌تر شود. در نسل‌های قبل همزمان با بلوغ جسمی در ۱۳ یا ۱۴ سالگی فرد می‌توانست ازدواج کند و وارد زندگی شود اما نوجوان امروز ممکن است تا ۲۰ سالگی نیز این شرایط را نداشته باشد. نمی‌شود غریزه نوجوان را سرکوب کرد اما باید آن را به مسیر درستی هدایت کرد.

این روان درمانگر  در ادامه با اشاره به اینکه غریزه جنسی، غریزه‌ای طبیعی است و در صورتیکه قطعه‌ای از سیستم روان فرد دچار اختلال شود کل عملکرد او از کار می‌افتد، اظهار کرد: بنابراین باید متناسب با شرایط فرهنگی به آنها آموزش داد تا بتوانند غریزه خودشان را ابتدا بشناسند و بعد ببینند که باید با آن چه کنند؟ برای مثال می‌توان با فعالیت‌هایی نظیر ورزش کردن، پرداختن به تفریحات مختلف و … این بخش را در کانال مناسبی قرار داد.

فیروزی با ارائه توصیه‌هایی به خانواده‌های درگیر حوادث تجاوز اظهار کرد: کنار آمدن با این اتفاق نیازمند درمان‌های روانشناسی و روانپزشکی است اما مهمترین نکته این است که آنها این حادثه را به عنوان یک راز پیش خودشان نگه ندارند. همچنین این نوجوانان نباید به عنوان مقصر شناخته شوند. به کار بردن جملاتی نظیر اینکه «چرا به من نگفتی؟» و یا «چرا این کار را انجام دادی؟» نشان می‌دهد کودک وابسته است. از سوی دیگر تهدید فرد متجاوز نیز بخش دیگری از آسیب روانی است که به این کودکان و نوجوانان وارد می‌شود و باید در مراحل درمان مورد توجه قرار بگیرد.

 

لینک مصاحبه در سایت ایسنا

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

باورهایی که تکامل داروینی بر سر راه دموکراسی ایجاد کرده است.

امروز روز داروین نام گذاری شده کسی که نظریه روند تکامل یا فرگشت را بنا …

۵۲ نظر

 1. comprar cialis online It can be seen cialis pill male enhancement that no one is perfect It best enhancement pills is conceivable that An Shenqi, who is nearly seventy years old, cannot satisfy Ji s concubine, wants to be dissatisfied, and has fornication, which is not difficult to how to cure ed with supplements That Work Fast understand

 2. When we were ready to see if it did it s job, did it ever buy cialis online us grockme male enhancement pills

 3. The absorption bands of the optimized liquisolid formulation did not show interference with the characteristic drugs peaks, indicating the absence of chemical interaction between TDL or DPX with liquisolid formulation excipients and entrapment of drugs inside the carrier matrix of the formulation Abourehab et al priligy review youtube

 4. All of the four ED medications listed above can be used with or without food amazon priligy

 5. We provide the best quality medicines and quick services for all customers around the globe with all necessary tracking information of the products is generic cialis available Common 1 to 10 Dizziness, migraine, tremor, paresthesia, burning sensation

 6. cialis 40 mg Super Vidalista is not intended for use by women, children, and young men under the age of 18

 7. Take Cialis exactly as your provider tells you cialis 20mg price Not easy to orgasm, but pleases the woman s sexual appetite for a long hard rock session

 8. Tadarad 20mg Tablets cialis for sale online As with most drugs, a prescription is necessary for the purchase of Cialis Soft online

 9. buy clomid Controversial treatment trial of criteria, but hepatomegaly pistachio buy avodart online dating, 000.

 10. Signs of hepatic dysfunction and failure occur early, even before the onset of jaundice, which is typically mild. endometrial cancer and tamoxifen

 11. Methods This was a single center, parallel-groups, double-blind, and placebo-controlled randomized trial involving 186 eligible women undergoing induction of ovulation with clomiphene citrate Clomid , Aventis 50 mg tablet twice daily starting from the third day of menstrual cycle and for 5 days combined with either oral Vitamin D ossofortin , EVA PHARMA 10,000 IU twice weekly and calcium calciprex , Marcyrl Pharmaceutical Industries 1250 mg twice daily or to receive a placebo with calcium for three successive induction cycles. cost of tamoxifen

 12. For women at increased risk, prophylactic oophorectomy may be considered after age 35 years if childbearing is complete lasix 40 mg A standard dose of Tamiflu oral suspension 75 mg contains 2 grams of sorbitol, exceeding the daily limit for those with hereditary fructose intolerance

 13. is lasix a potassium sparing diuretic ۵ Ојmol L with or without NAC at 2 mmol L for 48 h

 14. I also started taking a probiotic, fiber, digestive enzymes and an organic whey protein shake that I believe all helped my gut buy cialis online canadian pharmacy

 15. Lemuel yFLypsmQVsxAWcd 6 26 2022 stromectol merck Гў But after MondayГў s practice, Capuano still wasnГў t totally convinced

 16. purchase ivermectin 3mg non farmpayrolls data, many traders and analysts expect the central bankto announce a modest 10 billion reduction to its 85 billionmonthly bond buying program

 17. And the co pilot was on his first trip as a flight instructor priligy 30mg And remind yourself, it s for a limited duration of time

 18. mechanism of action of tamoxifen ۵ mg daily 5 mg for a patient less than 50 kg DVT prophylaxis after hip or knee replacement or abdominal surgery Bridge DVT or PE to warfarin 108 7

 19. Arch Gen Psychiatry 58, 853 858 2001 whats clomid ۳۲, ۳۹ ۴۱ Circumspection is reasonable when considering the myocardial response to injury in c Kit hemizygous mice that could compromise reparative capacity of c Kit cells in myocardial regeneration

 20. Small molecule inhibitors like curcumin and quercetin, acting against AGEs, RAGE, and HMGB1 can be exploited for their pleiotropic therapeutic effects in synergism with cancer chemotherapy lasix for weight loss

 21. compazine florinefe bula profissional MIT researchers accidentally stumbled on a remarkable new property in a nickel superalloy that could change the way we approach architecture, industrial design, cars you name it clomid dosage Serious Use Alternative 2 lapatinib will increase the level or effect of erythromycin ethylsuccinate by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

 22. Severe diarrhea was also more frequent in women treated with tucatinib lasix iv

 23. In addition, UV rays lead to other forms of skin damage, including wrinkles, loss of skin elasticity, dark patches sometimes called age spots or liver spots, and pre cancerous skin changes such as dry, scaly, rough patches taking lasix and still swelling

 24. what does tamoxifen do to the body d Histogram of distribution peak response latencies to the onset of light pulses for 27 51 vCA1 neurons averaged latencies 5

 25. buy clomid and nolvadex online Benzodiazepines help the neurotransmitter gamma aminobutyric acid GABA bind to its receptors in the brain and central nervous system CNS

 26. There have been reports in the literature that Tamoxifen Acdima given at several times the standard dose may be associated with prolongation of the QT interval of the ECG medicamento priligy estudios clinicos

 27. To minimize late referrals, practitioners should recognize the clinical clues Table 1 that help identify patients with advanced HF and expedite referral to an advanced HF center ventajas del kamagra Importantly, the oestrogenic stimulation induced by clodronate was not cell line specific

 28. Lyme dogs doxycycline buy generic priligy Right, 100 WT eGFP PGP1

 29. Furthermore, a switch to an aromatase inhibitor i finasteride generic uk Based on these data, two transcriptional scores were computed, one quantifying the activity of a dysfunctional gene module correlated with LAG3 and the other assessing overall intensity of the expression of a cytotoxic gene module correlated with FGFBP2 FIGS

 30. what is clomid for That meant bond issuers no longer benefited from their coverage

 31. how to get on accutane In particular I will compare my conclusions to other published data to see whether this result has been repeated and therefore more reliable

 32. cialis tadalafil Blood Pressure Medicine Mobetric Lower Blood Pressure Scotch, Blood Pressure Medication And Varicose Veins What Are The Side Effects Of Furosemide

 33. Taking into consideration the responses to palm oil and olive oil II in both sexes Figures 2 and 3, there was significantly less effects in males than in females, thus indicating that a complex interaction with hormones may be involved canadian viagra This is how u ppl end up judgin single mothers

 34. READER COMMENTS discount cialis Examples of chemoprevention drugs

 35. generic cialis 5mg Currently, the risk for lactic acidosis due to biguanides is very low when these drugs are used according to the approved indications

 36. buy cheap cialis discount online Metabolic dehydration, gout, hyperglycemia, hypokalemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, hyponatremia, hypovolemia, hypophosphatemia, hyperuricemia, hypochloremic alkalosis

 37. buy clomiphene citrate Some dynamic imaging procedures are severely compromised by a reduction in injected radioactivity

 38. In the TAM group, the mean E2 level increased to 238 buy clomid online australia

 39. The reason for this is, progesterone is a calming hormone so when vitex causes progesterone levels to rise in people who are already depressed it can push them down to even deeper depths of despair where to buy lasix in australia Feldman says he was Гў petrified, Гў and Гў revoltedГў the first time Ron abused him, but their twisted friendship lasted for years

 40. Exposure to IFNОі and LPS causes weight loss but does not cause significant tissue damage or observable inflammation viagra brands Solubility criteria for veterinary drugs

 41. Clinical stage was assessed based on UICC TNM classification 29 cialis coupons A lot of my patients are surprised when I tell them to watch their calorie intake

 42. After a biopsy has shown DCIS there will be residual DCIS at the biopsy site in one third of patients, and multifocal DCIS in another third buy real cialis online A meta analysis of alcohol consumption and the risk of 15 diseases

 43. Targeting c Met could inhibit cell proliferation so that cancer stem cells generate smaller colonies in culture or tumors in xenograft models cialis otc

 44. The reason for this may be bone metastases would lead to bone marrow dysfunction, which resulted in decrease of the hematopoietic function cialis online without prescription Those who want the disk can order it, Dr

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا