چهارشنبه , ۹ خرداد ۱۴۰۳
تقویت اعتماد به نفس در کودکان

تقویت اعتماد به نفس در کودکان

✅ تقویت اعتماد به نفس در کودکان:

? به احساسات کودکان گوش کنید (هنگام گوش دادن به احساسات کودکان مستقیم در چشمان آنها نگاه کنید، با عباراتی مانند می‌فهمم، اوهوووم، می دونم احساسات آنها را تایید کنید و یا کودکان را نوازش کنید)

? تا بدین گونه کودک احساس کند حرفش شنیده می‌شود و احساستش درک می شود
با بکاربردن جملاتی مانند:
تصور می‌کنم تو اینطور احساس می کنی…
( کودک را سرزنش و متهم نکنید)

? احساسات خود را با آنها در میان بگذارید و با آنها به حل مشکل بپردازید و برای یافتن راه حل قابل قبول از کودک دعوت به همکاری کنید، بدین ترتیب کودک خودش را به عنوان بخشی از راه حل می بیند نه بخشی از مشکل.
می‌توانید از این جملات استفاده کنید:
من در این مورد چنین احساس می کنم که…

#مینا_ارجمندپور
#روان_درمانگر_کودک

آدرس کوتاه این مطلب:
Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا