بیائید باورهایمان را اصلاح کنیم – دکتر سعیده رئیسی

بیائید باورهایمان را اصلاح کنیم – دکتر سعیده رئیسی

خبر تجاوز به ۴۱ دختر در ایرانشهر مرا به فضای سنگین ویزیت مراجعینی در درمانگاه میبرد که نه تنها قربانی تجاوز بوده‌اند بلکه قربانی تفکری هستند که آنها را پس از وقوع تجاوز لکه‌ی ننگ خانواده میداند.
دخترانی که در اسارت باوری غلط، میپذیرند عملی ننگین از آنها سرزده و حتما خطاکار و گناهکار بوده‌اند که چنین اتفاقی برایشان رخ داده و حال شایسته‌ی مجازاتند حتی از جانب خود.
بارها این جمله را شنیده‌ام:من هرگز به ازدواج فکر نمیکنم،چگونه بگویم که دامنم لکه‌دار شده، آنها هرگز مرا نمیبخشند….
غمی که من در دلم با شنیدن این جملات احساس میکنم کمتر از آنها نیست
غم ناشی از تفکری که ریشه در جهل و باوری غلط دارد
چگونه میتوان انسانی را متهم به عملی ننگین کرد در حالیکه در شرایطی بوده که حتی توان دفاع از خود را نداشته چه برسد به اختیار در انتخاب.
بی‌شک آن دختر یا پسری که قربانی تجاوز است لکه‌ی ننگ نیست.
لکه‌ی ننگ برای جامعه تفکری است که باعث میشود تجاوز پنهان بماند.
تفکری که باعث میشود خانواده‌ی قربانی خود را از دیگران مخفی کنند.
تفکری که قربانی و خانواده‌اش را مورد سرزنش قرار میدهد به جای آنکه با آنها همدلی و از آنها حمایت کند.
شجاعت کسیکه در این فضای سنگین باورهای غلط ،زبان گشوده و از آن چه بر سرش رفته سخن میگوید قابل ستایش است.
و ندایی بلند است به دختران و پسران این سرزمین که بدانید اگر قربانی یک رفتار متجاوزانه شدید باز هم همچنان ارزشمند و قابل احترام هستید.
این یک وظیفه‌ی همگانی بر دوش قربانی،خانواده‌اش و همه‌ی مااست که با تفکر غلط مبنی بر گناهکار بودن قربانی بجنگیم
و با حمایت اجتماعی و روانی از قربانی تجاوز فضایی بدون ترس و نگرانی برای صحبت از آنچه رخ داده فراهم کنیم تا بتوان خاطیان را با بازخورد رفتارشان مواجه کرد و میزان آسیبهای فردی و اجتماعی ناشی از تجاوز را کاهش داد.

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

سکس و چای؛ رضایت و توافق از هر چیزی مهم‌تر است

سکس و چای؛ رضایت و توافق از هر چیزی مهم‌تر است «رضایت و توافق از …

۱۱ نظر

  1. Additional efficacy and safety studies were performed in ED patients with diabetes mellitus and in patients who developed ED status post bilateral nerve-sparing radical prostatectomy buy liquid cialis online

  2. cialis from india ۵mg and 5mg tablets are prescribed to be taken on a once daily basis

  3. buy priligy online usa The back pain myalgia associated with tadalafil treatment was characterized by diffuse bilateral lower lumbar, gluteal, thigh, or thoracolumbar muscular discomfort and was exacerbated by recumbency

  4. As a result, you might think you re ordering medication when instead you re paying for a scammer s next meal priligy canada Ellos son muy delicados con las cuestiones de pudor y se preocupan de que no me sienta invadida

  5. Cast off your uncertainties and feel more assured than ever before buying cheap cialis online Curr Opin Investig Drugs

  6. Tel 39- 055 42571 Phadisco Ltd 357 22 715000 Latvija Eli Lilly Holdings Limited prstvniecba Latvij Tel 371 67364000 Lietuva Eli Lilly Holdings Limited atstovyb Tel cialis online prescription

  7. nolvadex reduce puffy nipples Due to my age, dr couchman will not transfer more than 1 egg at a time.

  8. doxycycline dog Where Zhao Ling was stunned and asked in a deep voice.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا