آیا شما ریزپرخاشگرید؟

آیا شما ریزپرخاشگرید؟

ریزپرخاشگری یعنی “به کار بردن عبارات گفتاری کوتاه و حرکات و اشارات کلامی و غیرکلامی که، چه سهوی چه عمدی، حاوی توهین، سرزنش و تحقیر دیگران باشد”.

پژوهشگران حوزه “تنوع فرهنگی” و “عدالت اجتماعی”، با پیشرفت ابزارهای علمی، به مشاهده، بررسی و تحلیل دقیق رفتار و زبان افراد جامعه می‌پردازند و در پی راهکارهایی هستند تا با به کارگیری و آموزش آنها، مقوله‌هایی همچون تبعیض‌نژادی و جنسیتی و به حاشیه راندن اقلیت‌ها به حداقل برسد.

یکی از مفاهیمی که در این حوزه در سالیان اخیر مود توجه بسیاری از محققان بوده است، ریزپرخاشگری است. ریزپرخاشگری چیست؟ و شناخت آن چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟

اصطلاح “ریزپرخاشگری” را چستر پی‌یرس، استاد علوم تربیتی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۷۳ ابداع کرد و سپس پژوهشگران دیگر، مطالعه درباره آن را گسترش دادند. بنا به تعریف دِرالد سو، استاد روانشناسی دانشگاه کلمبیا، ریزپرخاشگری یعنی “به کار بردن عبارات گفتاری کوتاه و حرکات و اشارات کلامی و غیرکلامی که، چه سهوی چه عمدی، حاوی توهین، سرزنش و تحقیر دیگران باشد”.

به طور خاص، ریزپرخاشگری از طریق پیام‌هایی نهفته در درون عبارات، جملات و حتی حرکات و اشارات دست و صورت، توهین‌های نژادی، جنسیتی و اجتماعی را حمل می‌کند. در بسیاری از اوقات، گوینده ممکن است نه تنها قصد توهین نداشته باشد بلکه هدفش نوعی تعریف و تمجید باشد.

در این صورت، گوینده ناخودآگاه به توهین و سرزنش طرف مقابل دست می‌زند بدون آنکه از رفتار خود و عواقب آن آگاهی داشته باشد زیرا ریزپرخاشگری ممکن است ظاهر ناخوشایندی نداشته باشد اما منجر به سرکوب، تمسخر و سرزنش اقلیت‌ها شود. یادگیری و شناسایی ریزپرخاشگری به ما کمک می‌کند تا در گفتار و رفتارمان از به حاشیه راندن دیگران و تبعیض رفتاری حتی بصورت کاملا سهوی خودداری کنیم.

حق نشر عکس THINKSTOCK

در این جا به معرفی و بررسی اجمالی مثال‌هایی از ریزپرخاشگری، بر اساس انواع پیام‌های که منتقل می‌کنند، می‌پردازم. لطفا توجه داشته باشید که ریزپرخاشگری در اکثر موارد انواع متفاوتی از توهین و تحقیر را همزمان در پی دارد.

– کلیشه های نژادی، جنسیتی: “ایول، بهت نمی آد”

تصور کنید فردی در تعریف از فرزند دیگری می‌گوید:

“ایول؛ به دخترت نمیاد اینقد فعال باشه!”

این ریزپرخاشگری، فارغ از هر نیتی که گوینده داشته باشد، خواسته یا ناخواسته، گروهی بزرگتر از مخاطب را تحقیر می‌کند و به حاشیه می‌راند. پیام این ریزپرخاشگری این است که دخترها معمولا فعال نیستند. این پیام حامل یک کلیشه تحقیرآمیز جنسیتی است.

در مثالی دگر تصور کنید که مثلا یک فرد سفیدپوست به دوست رنگین پوستش، پس از اینکه مسئله‌ای مشکلی را حل کرده، بگوید:

“ایول پسر؛ بهت نمیاد اینقد باهوش باشی”

این ریزپرخاشگری به معنای این است که “معمولا رنگین پوستان به اندازه سفیدپوست‌ها باهوش نیستند”. با به کار بردن این عبارت، یک کلیشه تبعیض ‌آمیز نژادی تقویت می‌شود، حال آنکه در ظاهر ممکن است تعریف و تمجید محسوب شود.


حق نشر عکسTHINKSTOCK

در واقع ساختار این ریزپرخاشگری به این شکل است:

· ایول؛ به (…) نمیاد (…)

در این ساختار، هر اسمی را درون پرانتز اول قرار دهید، او را به گروهی (احتمالا اقلیت) منتسب می‌کنید و هر توصیف و یا عملی را در پرانتز دوم قرار دهید، آن را از ویژگی‌ آن گروه نمی‌دانید و فرد مورد مخاطب را، همراه با نوعی تعجب پنهان، به حاشیه می‌رانید. این نوع جملات حتی اگر به قصد تعریف باشد، پیامی جز سرزنش و تحقیر ندارد.

– غریبه سازی: “جدا اهل کجایی؟”

پرسش‌هایی همچون:

“اهل کجایی؟کجا بزرگ شدی؟”

یا عباراتی مثل:

“چقد لهجه (…)ت خوبه؛ شما بهش چی می‌گین”

شامل پیام های تحقیرآمیزی هستند که محل تولد و زبان مخاطب را هدف قرار می‌دهند و پیام کلی‌شان این است: “شما احتمالا غریبه هستید”. ریزپرخاشگری‌های اینچنینی به جز غریبه سازی مخاطب و به حاشیه راندن او، کلیشه‌های تحقیرآمیز قومی و نژادی را تقویت می‌کند.

در دو مثال آخر، زبان و بویژه لهجه گروهی از افراد هدف حمله قرار می‌گیرد بویژه اگر مخاطب مهاجر و خارجی باشد. حتی ممکن است مردم یک کشور که اهل مناطق متفاوتی هستند از این گونه جملات به کرات استفاده کنند. یک نمونه دیگر از این نوع ریزپرخاشگری جملاتی از این دست است بویژه، همانطور که ذکر شد، زمانی که مکالمه بین فرد بومی و یک مهاجر باشد:

حساب تو از بقیه ()ها جداست! شما اعتبار (نام شهر، کشور) هستی!

با گفتن این جملات، به صورت آشکارتری اقلیت منتسب به مخاطب به حاشیه رانده می‌شود.

– افسانه شایسته سالاری: “بهترین‌ها همیشه موفق‌اند”


حق نشر عکسTHINKSTOCK

یک نوع از ریزپرخاشگری زمانی است که در برخی از محیط‌های کاری، این پیام می‌خواهد منتقل شود که کارکنان آن محیط، “شایسته‌ترین” ها هستند. پیام مخفی این نوع ریزپرخاشگری ممکن است این باشد که افراد متعلق به گروه‌های اقلیت به هر دلیلی جزو شایسته ها نبودند. به عنوان مثال، عباراتی از این دست را در نظر بگیرید که به یک خانم رنگین پوست که موفق به استخدام در یک محیط کاری نشده است، به قصد نصیحت و یا توصیف محیط کاری، گفته شود:

“هرکسی زحمت بکشه حتما موفق میشه”· “اینجا جنسیت و نژاد در استخدام نقشی نداره”.

در این صورت، پیام پنهان چنین جملاتی این است که زنان یا رنگین‌پوستان برای آنکه به حقشان برسند باید بیشتر زحمت بکشند و اگر تاکنون به حقشان نرسیده‌اند، احتمالا شایسته نبوده‌اند.

– تحقیر افراد دارای معلولیت: “آخی؛ نازی”

برخی رفتارها و عبارات می‌تواند به نکوهش افراد دارای معلولیت منجر شود. در این نوع ریزپرخاشگری، فرد دارای معلولیت فردی تعریف می شود که کارکرد فیزیکی و ذهنی “پایین‌تری” از انسان های “معمولی” دارد. برخی افراد در مواجهه با افراد دارای معلولیت مثلا یک فرد نابینا، با صدای کوتاه یا بلندتر از معمول، صحبت می‌کنند و از چشم‌انداز خودشان “رعایت” حال آنها را می‌کنند، غافل ازینکه پیام این رفتار تحقیرآمیز است. مثال دیگری از این نوع ریزپرخاشگری استفاده از عبارت‌هایی است همچون:

“آخی” “نازی” “طفلی” “عزیزم”


حق نشر عکسTHINKSTOCK

در مواجهه با افراد معلول و بویژه کودکان دارای معلولیت. در این نوع ریزپرخاشگری، گوینده به گمان خود به ابراز محبت می‌پردازد اما حقیقت پیام چیزی جز نکوهش و ترحم نیست.

فهرست انواع ریزپرخاشگری و مثال‌های آن در این نوشته کوتاه نمی‌گنجد. ایجاد عذاب وجدان،پایین‌تر دانستن درجه شهروندی و نکوهش شغل مخاطب چند نمونه دیگر از انواع ریزپرخاشگری بر اساس هدف پیام‌ است؛ اما آنچه در همه ریزپرخاشگری‌ها وجود دارد، برتری‌جویی گوینده و قرار دادن خود در موقعیت فرادست و تحقیر مخاطب در موقعیت فرودست است؛ مکانیسمی که باعث می‌شود کلیشه های تبعیض آمیز بشدت تقویت شوند.

از آنجا که معمولا ریزپرخاشگری ظاهر ناخوشایندی ندارد، ممکن است فارغ از عواقب ناگوارش بدل به گفتار و رفتار عادی شود.

ریزپرخاشگری در اکثر فرهنگ‌ها و زبان‌ها کم و بیش وجود دارد. با شناسایی و مطالعه بیشتر درباره ریزپرخاشگری، می‌توان از توهین و سرزنش و ایجاد احساس ناخوشایند در دیگران بخصوص وقتی غرضی در میان نیست، جلوگیری کرد.

این مساله به افزایش احترام متقابل و رواداری فارغ از رنگ پوست، جنسییت، ملیت، ناتوانی جسمی، لهجه، شغل، زبان و مذهب منجر خواهد شد.

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟ آیا …

۸۰ نظر

 1. Fibbi B, Penna G, Morelli A, Adorini L, Maggi M cialis no prescription

 2. discount cialis The consultations are thorough and informative

 3. tadalafil cialis I ve never noticed ANY difference, so Tadalis is my choice

 4. Which erectile dysfunction medicine is best cialis from usa pharmacy Check with your health care provider before you start, stop, or change the dose of any medicine

 5. Jaliman, a cosmetic dermatologist can help you with that as well priligy 60 mg price

 6. Print your free Cialis coupon below and bring it into any of our 68,000 participating pharmacies including Walgreens, CVS Pharmacy, Walmart Pharmacy, Rite Aid, Kroger, Kmart Pharmacy, and Safeway buy priligy online safe Well you can t take NO while you take this

 7. Bastard II by H how to take priligy Truly I no longer have an idea where I was taken to then

 8. As you can see from the accompanying price table, CVS is a close second generic cialis online europe

 9. Cialis and Viagra are very popular drugs for the treatment of ED erectile dysfunction best site to buy cialis online

 10. cialis generic reviews Would recommend starting with a very, very low dose

 11. buy cialis and viagra online Cialis is reported to work for 81 of users, and Viagra for 82

 12. Nitric oxide helps the penis muscles relax in order to produce an erection cialis generic 5mg

 13. How long does this medicine stay in your system buy cialis and viagra online medicines called nitrates see What Is The Most Important Information I Should Know About CIALIS

 14. ovulation on clomid calculator Why did not you think of this time when you framed me before, the retribution of heaven will fall into your hands in such a short time.

 15. we are all on clomid and going through it together if u want any advice on how it works etc,. buy clomid made in usa

 16. Saw a fertility specialist during this time, who tested both me and DH and told me there was nothing he could do for me because my only problem was I was fat. how long does nolvadex take to kick in

 17. I would appreciate your advice please. is tamoxifen chemo On Deca Durabolin, a user s muscles typically become incredibly full and pumped, due to significant intracellular fluid retention.

 18. tamoxifen breast cancer prevention The body is still producing its own testosterone and will slowly return to baseline lows over time.

 19. Monitor Closely 1 oxcarbazepine will decrease the level or effect of conivaptan by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism. doxycycline sunlight Rinse again.

 20. doxycycline from mexico Blayac JP, Hillaire- Buys D, Pinzani V Fluoroquinolones and anaphylaxis.

 21. P Equol vs Z VAD FMK Equol 0 lasix purpose So variability in CYP2D6 enzyme activity, and thus endoxifen concentrations, is related to both genetic as well as environmental factors that is, when a caregiver unknowingly prescribes a drug concomitantly with tamoxifen that inhibits CYP2D6

 22. If it s easy to think about, people might be more inclined to start saving anything lasix hyperkalemia

 23. cheap cialis online canadian pharmacy This may be because they are de novo mutations or because two were loss of function mutations which often do not have such a typical LFS phenotype as dominant negative missense mutations 32

 24. But I m a small person, so maybe someone larger could lose more generic name for cialis Because of its impact on water quality, organic matter OM in karst groundwater has been widely studied

 25. buy cheap cialis online Prolongation of tamoxifen treatment up to 10 years further decreases recurrence and mortality rates in a subgroup of patients 6, 7

 26. tadalafil cialis from india ۷pg ml Estradiol View attachment 699492 View attachment 699493

 27. Hormone balance ivermectin for lice Leland GByyqsnbcNwrkK 6 27 2022

 28. This is stuff that you don t just leave up to chance and hope that the guy knows what he s talking about based on his track record stromectol merck

 29. viagra prilosec dosage gastritis Amanda Ariss, Chief Executive, Equality and Diversity Forum, said Equally Ours will be launching in Autumn 2013 buy stromectol for humans in tijuana

 30. stromectol uk Presently available intravenous bisphosphonates include pamidronate, zoledronic acid and ibandronate

 31. Snowden said that properly implemented strong crypto systems were reliable, but he then alluded to the NSA s capability to crack tough encryption systems tamoxifen generic

 32. Some embodiments of the invention are herein described, by way of example only, with reference to the accompanying drawings dosage for tamoxifen Necroptosis and its role in inflammation

 33. ۲۰۰۷; ۳۱۷ ۵۸۴۳ ۱۳۹۷ ۱۴۰۰ buy tamoxifen online ۲۰۰۷; ۲۷ ۱۲۷ ۱۳۶

 34. In humans, plasma CBG levels are similar between sexes Dunn et al where to buy priligy usa An improved isoprenylcysteine carboxylmethyltransferase inhibitor induces cancer cell death and attenuates tumor growth in vivo

 35. order priligy online uk neggram how often can you take albuterol sulfate inhalation solution They have submitted a number of arguments, including thatthe city did not appropriately negotiate with its creditorsbecause Detroit s emergency manager, Kevyn Orr, only heldinformational meetings, not formal negotiating sessions, beforefiling for bankruptcy

 36. Cardiovascular End Points Adjudication Committee M buy priligy reddit Noteworthy, many of these same indicators are also observed in epidemiological studies in mammalian wildlife and humans

 37. The site alleges Manziel was not even in the room Friday night, instead an hour away on Bourbon Street in New Orleans how long to take doxycycline for acne

 38. ovulation on clomid calculator Other extra colonic malignancies that are associated with FAP include pancreatic mucinous adenocarcinomas, liver hepatoblastoma, and brain tumors

 39. And sepsis, patients with community acquired pneumonia stromectol 3 mg side effects At this moment, Zhao Ling shivered suddenly, and a very painful feeling swept through the whole body

 40. lasix uses He wanted his job back and he wanted the university to halt its investigation

 41. In preclinical studies, cranberry juice extracts and constituents exhibited antibacterial 1, antimicrobial 45, antifungal 46, anti inflammatory 47, antioxidant 48, and antiadherence 49 properties can doxycycline cause nausea ۸۰۰ LISIAMEB COLFARMED 500 mg Caja x 8 tabs

 42. lasix spironolactone ratio LKB1 Knockout Mouse Develops Spontaneous Atrial Fibrillation and Provides Mechanistic Insights Into Human Disease Process

 43. Both images show intracavitary endometrial proliferation that is hyperintense relative to the myometrium lasix action

 44. generic 5 mg cialis ozanimod increases toxicity of verapamil by sympathetic adrenergic effects, including increased blood pressure and heart rate

 45. Most breast cancers in men express ER and response rates as high as 81 have been reported to tamoxifen 7 levitra gratuit essai At the time of puberty, breast enlargement greater than 0

 46. Monitor Closely 1 lopinavir will increase the level or effect of terbinafine by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism buy generic priligy PMID 10687884

 47. ۲۰۰۸ Figure 67 comprare cialis online Radiation induced fibrosis in breast cancer A protocol for an observational cross sectional pilot study for personalised risk estimation and objective assessment

 48. erythromycin on the pharmacokinetics of tamsulosin hydrochloride capsules, USP have not been evaluated see Warnings and Precautions 5 stromectol uk over the counter

 49. stromectol pill for lice cialis champix 0 5 mg y 1 mg precio It also uses individual- level, not area- level need, GP- registered populations rather than higher wider population estimates, and secondary care use of hospitals and A E not primary or community care use

 50. Low Red Blood Cell Count Anemia tamoxifen generic name Rajnicek AM, Foubister LE, McCaig CD

 51. stromectol buy canada Still, these antibiotics are ineffective once the bacteria enter into the stationary phase

 52. I then started to have periods of actual pain relief real cialis no generic

 53. com 20 E2 AD 90 20Semangka 20Pengganti 20Viagra 20Tanpa 20Efek 20Samping 20 20Kegunaan 20Viagra 20Untuk 20Wanita kegunaan viagra untuk wanita The cameras are always rolling in Hollywood clomid 50mg buy online

 54. doxycycline hyclate 100mg capsule vidalista czy lek cardura jest refundowany While MuskГў s plans may never materialize, his choice to publish it as an open design project is an empowering one

 55. The dosing scheme follows a stepwise approach and is individualized for each man stromectol italia Monitor Closely 1 fluvoxamine and venlafaxine both increase QTc interval

 56. Next, 20 Ојg total protein extract was electrophoresed in 12 SDS polyacrylamide gel electrophoresis gels at 125 V for 90 minutes for PKR, or in 7 cialis online pharmacy We have reviewed minimal inhibitory concentration MIC data for the tetracycline class and Bacillus anthracis, pharmacokinetic data, data from the Sverdlovsk incident, and the outcome data from a study of inhalational exposure to Bacillus anthracis in rhesus monkeys

 57. This treatment was effective in 14 of 21 women with polycystic ovary- like syndrome 66 clomiphene citrate for women

 58. The relationships between AC exposure and outcomes are cross sectional and do not allow the determination of a causal relationship cialis otc

 59. Wake up feeling fine having slept pretty well zithromax generics

 60. Tumour necrosis factor alpha in stool as a marker of intestinal inflammation zithromax 250 mg buy online This was a ten year study of over 100, 000 women, the largest and longest study to date comparing natural hormones to synthetic hormones

 61. The rate of relapse in the ipsilateral breast at five years was 7 where to buy cialis J Urol 1998; 160 1220 1229

 62. Intravenous calcium comes in two forms calcium gluconate or calcium chloride doxycycline for epididymitis

 63. A student t test was used for comparison between the mean in DOX alone and the corresponding mean in DOX combined with either EUG or AST in SRB cytotoxicity study want to buy priligy in pakistan FASEB J 24 1799 1812

 64. reports that, Jenna was filming a segment on the USS Baatan on Wednesday morning and believed she could make it to the studio by 10am but by 9 cheapest cialis generic online

 65. com 20 E2 AD 90 20Female 20Viagra 20Canada 20 20Contre 20Indication 20Viagra contre indication viagra At the core of this claim is what Congress intended when it wrote the law, not expecting that some states would fail to set up an exchange or would, as in the case of Texas and other Republican controlled states, refuse to do so out of political opposition to Obamacare tamoxifen in men

 66. Epub 2010 Feb 17 propecia reddit This creates a chronic state of increased sympathetic drive leading to sustained elevations in filling pressures

 67. Prior treatment with various drugs paracetamol, naproxen, ibuprofen, dothiepin, sodium valproate topiramate, prednisolone, etc buy clomid online safely Aldehydes 19

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا