آیا شما ریزپرخاشگرید؟

آیا شما ریزپرخاشگرید؟

ریزپرخاشگری یعنی “به کار بردن عبارات گفتاری کوتاه و حرکات و اشارات کلامی و غیرکلامی که، چه سهوی چه عمدی، حاوی توهین، سرزنش و تحقیر دیگران باشد”.

پژوهشگران حوزه “تنوع فرهنگی” و “عدالت اجتماعی”، با پیشرفت ابزارهای علمی، به مشاهده، بررسی و تحلیل دقیق رفتار و زبان افراد جامعه می‌پردازند و در پی راهکارهایی هستند تا با به کارگیری و آموزش آنها، مقوله‌هایی همچون تبعیض‌نژادی و جنسیتی و به حاشیه راندن اقلیت‌ها به حداقل برسد.

یکی از مفاهیمی که در این حوزه در سالیان اخیر مود توجه بسیاری از محققان بوده است، ریزپرخاشگری است. ریزپرخاشگری چیست؟ و شناخت آن چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟

اصطلاح “ریزپرخاشگری” را چستر پی‌یرس، استاد علوم تربیتی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۷۳ ابداع کرد و سپس پژوهشگران دیگر، مطالعه درباره آن را گسترش دادند. بنا به تعریف دِرالد سو، استاد روانشناسی دانشگاه کلمبیا، ریزپرخاشگری یعنی “به کار بردن عبارات گفتاری کوتاه و حرکات و اشارات کلامی و غیرکلامی که، چه سهوی چه عمدی، حاوی توهین، سرزنش و تحقیر دیگران باشد”.

به طور خاص، ریزپرخاشگری از طریق پیام‌هایی نهفته در درون عبارات، جملات و حتی حرکات و اشارات دست و صورت، توهین‌های نژادی، جنسیتی و اجتماعی را حمل می‌کند. در بسیاری از اوقات، گوینده ممکن است نه تنها قصد توهین نداشته باشد بلکه هدفش نوعی تعریف و تمجید باشد.

در این صورت، گوینده ناخودآگاه به توهین و سرزنش طرف مقابل دست می‌زند بدون آنکه از رفتار خود و عواقب آن آگاهی داشته باشد زیرا ریزپرخاشگری ممکن است ظاهر ناخوشایندی نداشته باشد اما منجر به سرکوب، تمسخر و سرزنش اقلیت‌ها شود. یادگیری و شناسایی ریزپرخاشگری به ما کمک می‌کند تا در گفتار و رفتارمان از به حاشیه راندن دیگران و تبعیض رفتاری حتی بصورت کاملا سهوی خودداری کنیم.

حق نشر عکس THINKSTOCK

در این جا به معرفی و بررسی اجمالی مثال‌هایی از ریزپرخاشگری، بر اساس انواع پیام‌های که منتقل می‌کنند، می‌پردازم. لطفا توجه داشته باشید که ریزپرخاشگری در اکثر موارد انواع متفاوتی از توهین و تحقیر را همزمان در پی دارد.

– کلیشه های نژادی، جنسیتی: “ایول، بهت نمی آد”

تصور کنید فردی در تعریف از فرزند دیگری می‌گوید:

“ایول؛ به دخترت نمیاد اینقد فعال باشه!”

این ریزپرخاشگری، فارغ از هر نیتی که گوینده داشته باشد، خواسته یا ناخواسته، گروهی بزرگتر از مخاطب را تحقیر می‌کند و به حاشیه می‌راند. پیام این ریزپرخاشگری این است که دخترها معمولا فعال نیستند. این پیام حامل یک کلیشه تحقیرآمیز جنسیتی است.

در مثالی دگر تصور کنید که مثلا یک فرد سفیدپوست به دوست رنگین پوستش، پس از اینکه مسئله‌ای مشکلی را حل کرده، بگوید:

“ایول پسر؛ بهت نمیاد اینقد باهوش باشی”

این ریزپرخاشگری به معنای این است که “معمولا رنگین پوستان به اندازه سفیدپوست‌ها باهوش نیستند”. با به کار بردن این عبارت، یک کلیشه تبعیض ‌آمیز نژادی تقویت می‌شود، حال آنکه در ظاهر ممکن است تعریف و تمجید محسوب شود.


حق نشر عکسTHINKSTOCK

در واقع ساختار این ریزپرخاشگری به این شکل است:

· ایول؛ به (…) نمیاد (…)

در این ساختار، هر اسمی را درون پرانتز اول قرار دهید، او را به گروهی (احتمالا اقلیت) منتسب می‌کنید و هر توصیف و یا عملی را در پرانتز دوم قرار دهید، آن را از ویژگی‌ آن گروه نمی‌دانید و فرد مورد مخاطب را، همراه با نوعی تعجب پنهان، به حاشیه می‌رانید. این نوع جملات حتی اگر به قصد تعریف باشد، پیامی جز سرزنش و تحقیر ندارد.

– غریبه سازی: “جدا اهل کجایی؟”

پرسش‌هایی همچون:

“اهل کجایی؟کجا بزرگ شدی؟”

یا عباراتی مثل:

“چقد لهجه (…)ت خوبه؛ شما بهش چی می‌گین”

شامل پیام های تحقیرآمیزی هستند که محل تولد و زبان مخاطب را هدف قرار می‌دهند و پیام کلی‌شان این است: “شما احتمالا غریبه هستید”. ریزپرخاشگری‌های اینچنینی به جز غریبه سازی مخاطب و به حاشیه راندن او، کلیشه‌های تحقیرآمیز قومی و نژادی را تقویت می‌کند.

در دو مثال آخر، زبان و بویژه لهجه گروهی از افراد هدف حمله قرار می‌گیرد بویژه اگر مخاطب مهاجر و خارجی باشد. حتی ممکن است مردم یک کشور که اهل مناطق متفاوتی هستند از این گونه جملات به کرات استفاده کنند. یک نمونه دیگر از این نوع ریزپرخاشگری جملاتی از این دست است بویژه، همانطور که ذکر شد، زمانی که مکالمه بین فرد بومی و یک مهاجر باشد:

حساب تو از بقیه ()ها جداست! شما اعتبار (نام شهر، کشور) هستی!

با گفتن این جملات، به صورت آشکارتری اقلیت منتسب به مخاطب به حاشیه رانده می‌شود.

– افسانه شایسته سالاری: “بهترین‌ها همیشه موفق‌اند”


حق نشر عکسTHINKSTOCK

یک نوع از ریزپرخاشگری زمانی است که در برخی از محیط‌های کاری، این پیام می‌خواهد منتقل شود که کارکنان آن محیط، “شایسته‌ترین” ها هستند. پیام مخفی این نوع ریزپرخاشگری ممکن است این باشد که افراد متعلق به گروه‌های اقلیت به هر دلیلی جزو شایسته ها نبودند. به عنوان مثال، عباراتی از این دست را در نظر بگیرید که به یک خانم رنگین پوست که موفق به استخدام در یک محیط کاری نشده است، به قصد نصیحت و یا توصیف محیط کاری، گفته شود:

“هرکسی زحمت بکشه حتما موفق میشه”· “اینجا جنسیت و نژاد در استخدام نقشی نداره”.

در این صورت، پیام پنهان چنین جملاتی این است که زنان یا رنگین‌پوستان برای آنکه به حقشان برسند باید بیشتر زحمت بکشند و اگر تاکنون به حقشان نرسیده‌اند، احتمالا شایسته نبوده‌اند.

– تحقیر افراد دارای معلولیت: “آخی؛ نازی”

برخی رفتارها و عبارات می‌تواند به نکوهش افراد دارای معلولیت منجر شود. در این نوع ریزپرخاشگری، فرد دارای معلولیت فردی تعریف می شود که کارکرد فیزیکی و ذهنی “پایین‌تری” از انسان های “معمولی” دارد. برخی افراد در مواجهه با افراد دارای معلولیت مثلا یک فرد نابینا، با صدای کوتاه یا بلندتر از معمول، صحبت می‌کنند و از چشم‌انداز خودشان “رعایت” حال آنها را می‌کنند، غافل ازینکه پیام این رفتار تحقیرآمیز است. مثال دیگری از این نوع ریزپرخاشگری استفاده از عبارت‌هایی است همچون:

“آخی” “نازی” “طفلی” “عزیزم”


حق نشر عکسTHINKSTOCK

در مواجهه با افراد معلول و بویژه کودکان دارای معلولیت. در این نوع ریزپرخاشگری، گوینده به گمان خود به ابراز محبت می‌پردازد اما حقیقت پیام چیزی جز نکوهش و ترحم نیست.

فهرست انواع ریزپرخاشگری و مثال‌های آن در این نوشته کوتاه نمی‌گنجد. ایجاد عذاب وجدان،پایین‌تر دانستن درجه شهروندی و نکوهش شغل مخاطب چند نمونه دیگر از انواع ریزپرخاشگری بر اساس هدف پیام‌ است؛ اما آنچه در همه ریزپرخاشگری‌ها وجود دارد، برتری‌جویی گوینده و قرار دادن خود در موقعیت فرادست و تحقیر مخاطب در موقعیت فرودست است؛ مکانیسمی که باعث می‌شود کلیشه های تبعیض آمیز بشدت تقویت شوند.

از آنجا که معمولا ریزپرخاشگری ظاهر ناخوشایندی ندارد، ممکن است فارغ از عواقب ناگوارش بدل به گفتار و رفتار عادی شود.

ریزپرخاشگری در اکثر فرهنگ‌ها و زبان‌ها کم و بیش وجود دارد. با شناسایی و مطالعه بیشتر درباره ریزپرخاشگری، می‌توان از توهین و سرزنش و ایجاد احساس ناخوشایند در دیگران بخصوص وقتی غرضی در میان نیست، جلوگیری کرد.

این مساله به افزایش احترام متقابل و رواداری فارغ از رنگ پوست، جنسییت، ملیت، ناتوانی جسمی، لهجه، شغل، زبان و مذهب منجر خواهد شد.

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟ آیا …

۲۴ نظر

 1. Fibbi B, Penna G, Morelli A, Adorini L, Maggi M cialis no prescription

 2. discount cialis The consultations are thorough and informative

 3. tadalafil cialis I ve never noticed ANY difference, so Tadalis is my choice

 4. Which erectile dysfunction medicine is best cialis from usa pharmacy Check with your health care provider before you start, stop, or change the dose of any medicine

 5. Jaliman, a cosmetic dermatologist can help you with that as well priligy 60 mg price

 6. Print your free Cialis coupon below and bring it into any of our 68,000 participating pharmacies including Walgreens, CVS Pharmacy, Walmart Pharmacy, Rite Aid, Kroger, Kmart Pharmacy, and Safeway buy priligy online safe Well you can t take NO while you take this

 7. Bastard II by H how to take priligy Truly I no longer have an idea where I was taken to then

 8. As you can see from the accompanying price table, CVS is a close second generic cialis online europe

 9. Cialis and Viagra are very popular drugs for the treatment of ED erectile dysfunction best site to buy cialis online

 10. cialis generic reviews Would recommend starting with a very, very low dose

 11. buy cialis and viagra online Cialis is reported to work for 81 of users, and Viagra for 82

 12. Nitric oxide helps the penis muscles relax in order to produce an erection cialis generic 5mg

 13. How long does this medicine stay in your system buy cialis and viagra online medicines called nitrates see What Is The Most Important Information I Should Know About CIALIS

 14. ovulation on clomid calculator Why did not you think of this time when you framed me before, the retribution of heaven will fall into your hands in such a short time.

 15. we are all on clomid and going through it together if u want any advice on how it works etc,. buy clomid made in usa

 16. Saw a fertility specialist during this time, who tested both me and DH and told me there was nothing he could do for me because my only problem was I was fat. how long does nolvadex take to kick in

 17. I would appreciate your advice please. is tamoxifen chemo On Deca Durabolin, a user s muscles typically become incredibly full and pumped, due to significant intracellular fluid retention.

 18. tamoxifen breast cancer prevention The body is still producing its own testosterone and will slowly return to baseline lows over time.

 19. Monitor Closely 1 oxcarbazepine will decrease the level or effect of conivaptan by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism. doxycycline sunlight Rinse again.

 20. doxycycline from mexico Blayac JP, Hillaire- Buys D, Pinzani V Fluoroquinolones and anaphylaxis.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا