چهارشنبه , ۹ خرداد ۱۴۰۳

آرمان‌های توسعه پایدار؛ ۱۷ آرمان برای دگرگونی جهان

آرمان‌های توسعه پایدار؛ ۱۷ آرمان برای دگرگونی جهان

هدف آرمان های توسعه پایدار پایان دادن به فقر، ترویج کرامت انسانی و رفاه برای مردم جهان هم زمان با حفاظت از محیط زیست است

۱- نبود فقر
۲- به صفر رساندن گرسنگی
۳- سلامت مطلوب و رفاه
۴- آموزش با کیفیت
۵- برابری جنسیتی
۶- آب سالم و تاسیسات بهداشتی
۷- انرژی پاک و قابل دسترس
۸- شغل شرافتمندانه و رشد اقتصادی
۹- صنعت، نوآوری و زیرساخت
۱۰- کاهش نابرابری‌ها
۱۱- شهرها و جوامع پایدار
۱۲- تولید و مصرف مسئولانه
۱۳- اقدام برای اقلیم
۱۴- زندگی زیرآب
۱۵- زندگی روی زمین
۱۶- صلح، عدالت و نهادهای توانمند
۱۷- مشارکت برای آرمان‌ها

آرمان ۱: محو فقر در تمام اشکال آن در همه جا.
آرمان ۲: محو گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار.
آرمان ۳: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه گروه های سنی.
آرمان ۴: تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه.
آرمان ۵: دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران.
آرمان ۶: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و تاسیسات بهداشتی برای همه.
آرمان ۷: تضمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اتکا، پایدار و مدرن برای همه.
آرمان ۸: ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه.
آرمان ۹: ایجاد زیرساخت های انعطلف پذیر، ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر و ترویج ابتکار.
آرمان ۱۰: کاهش نابرابری در داخل کشورها و میان آن ها.
آرمان ۱۱: امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن آن ها در برابر حوادث بصورت فراگیر.
آرمان ۱۲: تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار.
آرمان ۱۳: اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن.
آرمان ۱۴: حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار.
آرمان ۱۵: حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از زیست بوم های خاکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مقابله با بیابان زایی، متوقف نمودن و معکوس کردن روند فرسایش زمین و متوقف نمودن از بین رفتن تنوع زیستی.
آرمان ۱۶: ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار،تسهیل دستیابی به عدالت برای همه و ساختن نهادهای پاسخ گو، موثر و فراگیر در همه سطوح.
آرمان ۱۷: تقویت ابزار لازم برای اجرا و تجدید همکاری جهانی برای توسعه پایدار.

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

دوره آموزشی ارتباط با با نوجوان

🌟🌟 دوره آموزشی ارتباط با با نوجوان شامل 🌱 مهارت ارتباط با نوجوان 🌱 تربیت …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا