برچسب بایگانی

آیا فرد دیگری در کنار یک انسان او را تکمیل می‌کند؟

آیا فرد دیگری در کنار یک انسان او را تکمیل می‌کند؟ یکی از قدرتمندترین نیروهایی که ما را به سمت فرد دیگری جذب می‌کند نیروی کمال‌طلبی است یعنی می‌خواهیم با آنچه در خودمان نمی‌یابیم و در فرد دیگری هست تکمیل شویم مثلا کسی‌ که آرام و اهل ثبات است ممکن است جذب فردی با هیجانات زیاد و تنوع طلب شود.

ادامه مطلب