چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

آیا تفاوت های جسمانی بین زن و مرد لزوماً باعث می شود زن و مرد نحوه ی تفکر و احساسات متفاوتی داشته باشند؟ آیا برخی از امور زندگی «مردانه» و برخی از امور آن «زنانه»اند؟ شما چه فکر می کنید؟ آیا «بچه داری» کار زنان است و «خلبانی» کار مردان؟

پایه گذاران روانکاوی همچون زیگموند فروید، کارل یونگ و اریک اریکسون اعتقاد داشتند که ساختار «روان زنانه» با ساختار «روان مردانه» متفاوت است وهمان طور که نمی توان انتظار داشت مردی وظیفه ی زایمان و شیردهی را به عهده بگیرد، نمی توان سایر امور «بچه داری» را به مردان سپرد.

این صاحب نظران می اندیشیدند که «طبیعت» وظایف متفاوتی را برای زنان و مردان درنظر گرفته است. فروید گفته است «آناتومی سرنوشت است».

گرچه فروید و یونگ افرادی تحصیل کرده و با تفکر علمی بودند، بعدها افکار آنان مورد نقد قرار گرفت و بسیاری از شاگردان آن ها به این نتیجه رسیدند که همه نظریات آن ها ساختار علمی خود را حفظ نکرده اند.

«کارن هورنای» از اولین زنان روانکاو و «مارگارت مید» مردم شناس برجسته، به این نتیجه رسیدند که فروید نقش فرهنگ و فضای اجتماعی را در نظریاتش نادیده گرفته است و بسیاری از آن چه زنانه یا مردانه پنداشته ایم نه تحت تأثیر «طبیعت» که محصول فرهنگ و تاریخ می باشد و قابل تغییر و بازنگری هستند.

تحقیقات بعدی در حیطه ی روانشناسی اجتماعی و فرهنگی نشان داد که اعتراضات «کارن هورنای»، «مارگارت مید» و دیگران به جا و درست بوده است. بسیاری از مواقع «باور ما» مبنی بر این که چیزی طبیعی یا چیز دیگری غیرطبیعی است بر «طبیعت» ما تأثیر می گذارد.

در یک کار پژوهشی، معلم در سر کلاس درس عنوان کرد که تحقیقات نشان داده است که دانش آموزانی که رنگ چشم روشن دارند بیش از دانش آموزانی که رنگ چشم تیره دارند در ریاضیات استعداد دارند. دو هفته بعد، این معلم از دانش اموزان آن کلاس امتحان ریاضی گرفت.

نمرات ریاضی دانش آموزان چشم روشن به طور قابل توجهی از دانش آموزان چشم تیره بالاتر بود. معلم نمرات را اعلام نکرد. در عوض، چند روز بعد اعلام کرد که راجع به تحقیقات علمی اشتباه کرده و وقتی دوباره مقالات را مرور کرده متوجه شده که طبق تحقیقات، دانش آموزان رنگ چشم تیره استعداد بیشتری در ریاضیات دارند! دوباره دوهفته بعد این معلم از همان دانش آموزان امتحان ریاضی گرفت، این بار نمرات دانش آموزانی که رنگ چشم تیره داشتند به طور قابل توجهی بالاتر از دانش آموزانی بود رنگ چشم شان روشن بود! می بینید؟ باور ما به یک گزاره، گاهی استعداد و هوش ما را هم تحت تأثیر قرار می دهند.

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

هنوز هم در دنیا «تبعیض جنسی» بیداد می کند. فرهنگ های زیادی در دنیا هستند که هنوز افکار، احساسات، شغل ها، علم ها و حتی رنگ ها را نیز بر مبنای «زنانه» و «مردانه» تقسیم می کنند.

چنین فرهنگ هایی گاهی منجر به این می شوند که باور متفاوت بودن جنسی، در واقع نیز افراد را تحت تأثیر قرار دهد و ما در چرخه ی معیوب نادانی خود باقی بمانیم و آن چه را که محصول سنّت ها و باورهامان است، «ناموس هستی» و «قانون الهی» بدانیم! هنوز تحت نام روانشناسی، کتاب هایی منتشر می شوند که مردان را اهل مریُخ و زنان را اهل ونوس می دانند و برای آنان چنان تفاوت ذاتی قایلند که آن ها برای فهم یکدیگر نیاز به زحمت و تلاش دارند.

واقعیت چیست؟ آیا «خلبانی» کار مردان است و «بچه داری» کار زنان؟
شما چه فکر می کنید؟!

 

دکترمحمدرضاسرگلزایی – روانپزشک

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

دکتر حسام فیروزی رواندرمانگر کودک، نوجوان و خانواده - DrHesamFiroozi

دوره آموزشی مهارت های ارتباط زوجین

دو تا آدم که با هم ازدواج می کنند مانند دو جوجه تیغی هستند در …

۵۳ نظر

 1. Furthermore, 2 patients in the tadalafil group did not attempt sexual intercourse even though they had sufficient erections after the surgery how much does cialis cost

 2. Table 16 Mean Endpoint and Change from Baseline for the Primary Efficacy Variables in the Two CIALIS for Once Daily Use Studies where to buy cialis online forum Lumiere is amazing

 3. generic name for cialis Testosterone therapy can affect how your other medicines work and can cause serious side effects

 4. order priligy online Stendra is currently the only brand of avanafil that s available in the United States

 5. Your orders can take between 1-4 weeks to arrive, depending on your location buy cialis online

 6. This between-cell interaction, which here involves a specific recognition between the immune cells, arises from an ancient, general mechanism of between-cell communication that allows signal-transmitting contacts to form buy cialis 5mg online Your blood pressure could drop to an unsafe level Are allergic to sildenafil, as contained in VIAGRA and REVATIO , or any of the ingredients in VIAGRA or generic VIAGRA tablets

 7. It is therefore more beneficial to buy your generic ED and PE pills on the internet from us and have it sent to Phoenix in a matter of days cialis coupon Apart from alcohol, people should also try and stay away from grapefruit juice as it can affect the working mechanism of this drug

 8. Other patients, and especially their partners, found their sexual desires to be inhibited by the idea of taking a pill buy cialis online united states

 9. Such indiscriminate use by an otherwise healthy population leads to undue side effects cialis prices However, in order to implement the New Deal as smoothly buy cialis online united states as possible and achieve the goals as perfectly as possible, a strong leadership group and executive team are also needed

 10. overnight cialis delivery After the salute was over, Gu Min let him get up, and then asked casually does cialis cure erectile dysfunction There are so many things to say, let s just keep it simple

 11. clomiphene 50mg The timing of ovulation is monitored by using over-the-counter ovulation predictors, by measuring body basal temperature or by ultrasound monitoring.

 12. of previous ET cycles, mean SEM range 0. clomid over the internet The phase IV clinical study analyzes what interactions people who take Clomid and Viagra have.

 13. ۸ Expensive Products Moms Say are Worth the Money. tamoxifen inducible cre Dietary fat intake and reproductive hormone concentrations and ovulation in regularly menstruating women.

 14. Subjects were included in the study if they had inattention, impulsivity, and hyperactivity that was excessive for their developmental level. buy tamoxifen uk ۱۰,۱۱ Quite the opposite in males, clomiphene induced elevated estrogen is an undesirable side effect, preventable with an aromatase inhibitor anastrazole.

 15. Viral upper respiratory tract infections are typically spread by contact with oral or respiratory secretions and occur most commonly in fall, winter, and spring that is, the respiratory season. doxycycline dose for acne

 16. Side effects occur frequently, including dermatologic effects such as a rash, or hematologic effects such as anemia and thrombocytopenia. doxycycline 100mg for dogs Wilkinson SM, English JS.

 17. Possible side- effects and potential co- morbidities will be recorded. doxycycline prescription

 18. Patient s father sued for wrongful death due to the methadone dosing. doxycycline capsules

 19. Oocyte number as a predictor for ovarian hyperstimulation syndrome and live birth an analysis of 256, 381 in vitro fertilization cycles lasix blood thinner

 20. The finding that chemotherapy increases stroke risk among women treated for invasive breast cancer was unexpected, and we do not know whether this result is because women receiving chemotherapy have more advanced disease and persistent cancer increases their likelihood of developing clots in their blood vessels or if the chemotherapy itself accelerated atherosclerotic disease, said study senior author Leslie Bernstein, professor of preventive medicine and AFLAC Chair in Cancer Research at the Keck School lasix and spironolactone ratio Worms were exposed to gene specific dsRNA by feeding as described 117

 21. lasix classification com 20 E2 AD 90 20Testimoni 20Viagra 20Gold 20 20Precio 20Del 20Viagra 20En 20Benavides precio del viagra en benavides At Six Serving Men Ltd

 22. Halvah is a confection made with sesame seeds and sesame seed oil that is high in fat, cholesterol and sugar cialis for daily use We collaborated with Dr

 23. cialis without a prescription com 20 E2 AD 90 20Venta 20De 20Viagra 20En 20Cochabamba 20 20Viagra 20Rak 20Patikban venta de viagra en cochabamba The average fund slid 3

 24. stromectol over the counter usa The secreted neutrophil chemotactic factor calprotectin is a stable heterodimer of the related S100A8 and S100A9 proteins, although each protein is also able to form homodimers Ehrchen et al

 25. PMCID PMC4945663 stromectol canada over the counter In addition, DPYD 3 UTR luciferase activity was significantly reduced in MCF7 T cells

 26. Here are a few known, possible reasons for Clomid resistance stromectol farmacia tei Hopefully, future trials will be undertaken to establish a long term efficacy and safety restorative therapies

 27. The standard treatment is to try to surgically remove as much of the tumor as possible stromectol 3mg

 28. buy tamoxifen withought prescription In my opinion the series sponsored the aggressive, nasty stuff you me first chav culture we have the misfortune to host

 29. Gynecol Oncol 55 443 447 nolvadex d Previous studies suggested that distinct from ERО±, ERОІ inhibits transcription from promoters that incorporate estrogen response tetradecanoyl phorbol ester ERE AP1 composite response elements 13

 30. ۳ The medication is a member of the leukotriene receptor antagonist LTRA category of drugs tamoxifen vs anastrozole

 31. ۶۰mg priligy Vitamin D in atherosclerosis, vascular disease, and endothelial function

 32. Other anticancer drugs, such as bortezomib, imatinib, and histone deacetylase inhibitors, target homologous recombination 62 64 dose of clomid

 33. Preston, USA 2022 04 30 16 04 29 can i drink while taking doxycycline For example a cycle lasts 4 weeks, may have treatment on the 1st, 2nd and 3rd days and then nothing from the 4th to the 28th day

 34. Potassium rebound Immediate post dialysis measurements of serum K are misleadingly low does doxycycline cause diarrhea

 35. ۳۷ The role of microorganisms such as Helicobacter pylori through production of vasodilating agents serum gastrin or nitrous oxide may promote transient erythema where to buy clomiphene citrate I d love to hear Larry Pope answer this question

 36. eregra is pepcid complete good for gas But critics say his years in Pakistani detention may have eroded his sway over the fast evolving insurgency, and there are doubts over whether Mullah Omar would agree to talk to his former protГѓ gГѓ in the first place does lasix cause hyponatremia

 37. buy clomid without prescription uk Not all providers agree about how and when a Vyvanse drug holiday should be taken

 38. ۲۱ and include the ERО± regulators miR 22, miR 206, miR 221 222, miR 18a, miR 18b, miR 193b and miR 302c lasix name Superficial perivascular inflammatory infiltrate with numerous eosinophils characteristic of an exanthematous drug eruption

 39. Ariel, USA 2022 04 29 08 24 33 stromectol over the counter Possible negative manifestations of Tamoxifen

 40. Unexpectedly, Wap Cre driven Atg7 CKO mice showed progressive motor deficits, manifesting primarily as gait ataxia suggestive of cerebellar involvement online pharmacy stromectol Transvaginal US is the primary modality for evaluation of an early intrauterine pregnancy IUP

 41. Targeting adipokine signalling and repurposing diabetic and cardiometabolic medications stromectol price

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا