چهارشنبه , ۲ فروردین ۱۴۰۲

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

آیا تفاوت های جسمانی بین زن و مرد لزوماً باعث می شود زن و مرد نحوه ی تفکر و احساسات متفاوتی داشته باشند؟ آیا برخی از امور زندگی «مردانه» و برخی از امور آن «زنانه»اند؟ شما چه فکر می کنید؟ آیا «بچه داری» کار زنان است و «خلبانی» کار مردان؟

پایه گذاران روانکاوی همچون زیگموند فروید، کارل یونگ و اریک اریکسون اعتقاد داشتند که ساختار «روان زنانه» با ساختار «روان مردانه» متفاوت است وهمان طور که نمی توان انتظار داشت مردی وظیفه ی زایمان و شیردهی را به عهده بگیرد، نمی توان سایر امور «بچه داری» را به مردان سپرد.

این صاحب نظران می اندیشیدند که «طبیعت» وظایف متفاوتی را برای زنان و مردان درنظر گرفته است. فروید گفته است «آناتومی سرنوشت است».

گرچه فروید و یونگ افرادی تحصیل کرده و با تفکر علمی بودند، بعدها افکار آنان مورد نقد قرار گرفت و بسیاری از شاگردان آن ها به این نتیجه رسیدند که همه نظریات آن ها ساختار علمی خود را حفظ نکرده اند.

«کارن هورنای» از اولین زنان روانکاو و «مارگارت مید» مردم شناس برجسته، به این نتیجه رسیدند که فروید نقش فرهنگ و فضای اجتماعی را در نظریاتش نادیده گرفته است و بسیاری از آن چه زنانه یا مردانه پنداشته ایم نه تحت تأثیر «طبیعت» که محصول فرهنگ و تاریخ می باشد و قابل تغییر و بازنگری هستند.

تحقیقات بعدی در حیطه ی روانشناسی اجتماعی و فرهنگی نشان داد که اعتراضات «کارن هورنای»، «مارگارت مید» و دیگران به جا و درست بوده است. بسیاری از مواقع «باور ما» مبنی بر این که چیزی طبیعی یا چیز دیگری غیرطبیعی است بر «طبیعت» ما تأثیر می گذارد.

در یک کار پژوهشی، معلم در سر کلاس درس عنوان کرد که تحقیقات نشان داده است که دانش آموزانی که رنگ چشم روشن دارند بیش از دانش آموزانی که رنگ چشم تیره دارند در ریاضیات استعداد دارند. دو هفته بعد، این معلم از دانش اموزان آن کلاس امتحان ریاضی گرفت.

نمرات ریاضی دانش آموزان چشم روشن به طور قابل توجهی از دانش آموزان چشم تیره بالاتر بود. معلم نمرات را اعلام نکرد. در عوض، چند روز بعد اعلام کرد که راجع به تحقیقات علمی اشتباه کرده و وقتی دوباره مقالات را مرور کرده متوجه شده که طبق تحقیقات، دانش آموزان رنگ چشم تیره استعداد بیشتری در ریاضیات دارند! دوباره دوهفته بعد این معلم از همان دانش آموزان امتحان ریاضی گرفت، این بار نمرات دانش آموزانی که رنگ چشم تیره داشتند به طور قابل توجهی بالاتر از دانش آموزانی بود رنگ چشم شان روشن بود! می بینید؟ باور ما به یک گزاره، گاهی استعداد و هوش ما را هم تحت تأثیر قرار می دهند.

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

هنوز هم در دنیا «تبعیض جنسی» بیداد می کند. فرهنگ های زیادی در دنیا هستند که هنوز افکار، احساسات، شغل ها، علم ها و حتی رنگ ها را نیز بر مبنای «زنانه» و «مردانه» تقسیم می کنند.

چنین فرهنگ هایی گاهی منجر به این می شوند که باور متفاوت بودن جنسی، در واقع نیز افراد را تحت تأثیر قرار دهد و ما در چرخه ی معیوب نادانی خود باقی بمانیم و آن چه را که محصول سنّت ها و باورهامان است، «ناموس هستی» و «قانون الهی» بدانیم! هنوز تحت نام روانشناسی، کتاب هایی منتشر می شوند که مردان را اهل مریُخ و زنان را اهل ونوس می دانند و برای آنان چنان تفاوت ذاتی قایلند که آن ها برای فهم یکدیگر نیاز به زحمت و تلاش دارند.

واقعیت چیست؟ آیا «خلبانی» کار مردان است و «بچه داری» کار زنان؟
شما چه فکر می کنید؟!

 

دکترمحمدرضاسرگلزایی – روانپزشک

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

دکتر حسام فیروزی رواندرمانگر کودک، نوجوان و خانواده - DrHesamFiroozi

دوره آموزشی مهارت های ارتباط زوجین

دو تا آدم که با هم ازدواج می کنند مانند دو جوجه تیغی هستند در …

۱۱۶ نظر

 1. Furthermore, 2 patients in the tadalafil group did not attempt sexual intercourse even though they had sufficient erections after the surgery how much does cialis cost

 2. Table 16 Mean Endpoint and Change from Baseline for the Primary Efficacy Variables in the Two CIALIS for Once Daily Use Studies where to buy cialis online forum Lumiere is amazing

 3. generic name for cialis Testosterone therapy can affect how your other medicines work and can cause serious side effects

 4. order priligy online Stendra is currently the only brand of avanafil that s available in the United States

 5. Your orders can take between 1-4 weeks to arrive, depending on your location buy cialis online

 6. This between-cell interaction, which here involves a specific recognition between the immune cells, arises from an ancient, general mechanism of between-cell communication that allows signal-transmitting contacts to form buy cialis 5mg online Your blood pressure could drop to an unsafe level Are allergic to sildenafil, as contained in VIAGRA and REVATIO , or any of the ingredients in VIAGRA or generic VIAGRA tablets

 7. It is therefore more beneficial to buy your generic ED and PE pills on the internet from us and have it sent to Phoenix in a matter of days cialis coupon Apart from alcohol, people should also try and stay away from grapefruit juice as it can affect the working mechanism of this drug

 8. Other patients, and especially their partners, found their sexual desires to be inhibited by the idea of taking a pill buy cialis online united states

 9. Such indiscriminate use by an otherwise healthy population leads to undue side effects cialis prices However, in order to implement the New Deal as smoothly buy cialis online united states as possible and achieve the goals as perfectly as possible, a strong leadership group and executive team are also needed

 10. overnight cialis delivery After the salute was over, Gu Min let him get up, and then asked casually does cialis cure erectile dysfunction There are so many things to say, let s just keep it simple

 11. clomiphene 50mg The timing of ovulation is monitored by using over-the-counter ovulation predictors, by measuring body basal temperature or by ultrasound monitoring.

 12. of previous ET cycles, mean SEM range 0. clomid over the internet The phase IV clinical study analyzes what interactions people who take Clomid and Viagra have.

 13. ۸ Expensive Products Moms Say are Worth the Money. tamoxifen inducible cre Dietary fat intake and reproductive hormone concentrations and ovulation in regularly menstruating women.

 14. Subjects were included in the study if they had inattention, impulsivity, and hyperactivity that was excessive for their developmental level. buy tamoxifen uk ۱۰,۱۱ Quite the opposite in males, clomiphene induced elevated estrogen is an undesirable side effect, preventable with an aromatase inhibitor anastrazole.

 15. Viral upper respiratory tract infections are typically spread by contact with oral or respiratory secretions and occur most commonly in fall, winter, and spring that is, the respiratory season. doxycycline dose for acne

 16. Side effects occur frequently, including dermatologic effects such as a rash, or hematologic effects such as anemia and thrombocytopenia. doxycycline 100mg for dogs Wilkinson SM, English JS.

 17. Possible side- effects and potential co- morbidities will be recorded. doxycycline prescription

 18. Patient s father sued for wrongful death due to the methadone dosing. doxycycline capsules

 19. Oocyte number as a predictor for ovarian hyperstimulation syndrome and live birth an analysis of 256, 381 in vitro fertilization cycles lasix blood thinner

 20. The finding that chemotherapy increases stroke risk among women treated for invasive breast cancer was unexpected, and we do not know whether this result is because women receiving chemotherapy have more advanced disease and persistent cancer increases their likelihood of developing clots in their blood vessels or if the chemotherapy itself accelerated atherosclerotic disease, said study senior author Leslie Bernstein, professor of preventive medicine and AFLAC Chair in Cancer Research at the Keck School lasix and spironolactone ratio Worms were exposed to gene specific dsRNA by feeding as described 117

 21. lasix classification com 20 E2 AD 90 20Testimoni 20Viagra 20Gold 20 20Precio 20Del 20Viagra 20En 20Benavides precio del viagra en benavides At Six Serving Men Ltd

 22. Halvah is a confection made with sesame seeds and sesame seed oil that is high in fat, cholesterol and sugar cialis for daily use We collaborated with Dr

 23. cialis without a prescription com 20 E2 AD 90 20Venta 20De 20Viagra 20En 20Cochabamba 20 20Viagra 20Rak 20Patikban venta de viagra en cochabamba The average fund slid 3

 24. stromectol over the counter usa The secreted neutrophil chemotactic factor calprotectin is a stable heterodimer of the related S100A8 and S100A9 proteins, although each protein is also able to form homodimers Ehrchen et al

 25. PMCID PMC4945663 stromectol canada over the counter In addition, DPYD 3 UTR luciferase activity was significantly reduced in MCF7 T cells

 26. Here are a few known, possible reasons for Clomid resistance stromectol farmacia tei Hopefully, future trials will be undertaken to establish a long term efficacy and safety restorative therapies

 27. The standard treatment is to try to surgically remove as much of the tumor as possible stromectol 3mg

 28. buy tamoxifen withought prescription In my opinion the series sponsored the aggressive, nasty stuff you me first chav culture we have the misfortune to host

 29. Gynecol Oncol 55 443 447 nolvadex d Previous studies suggested that distinct from ERО±, ERОІ inhibits transcription from promoters that incorporate estrogen response tetradecanoyl phorbol ester ERE AP1 composite response elements 13

 30. ۳ The medication is a member of the leukotriene receptor antagonist LTRA category of drugs tamoxifen vs anastrozole

 31. ۶۰mg priligy Vitamin D in atherosclerosis, vascular disease, and endothelial function

 32. Other anticancer drugs, such as bortezomib, imatinib, and histone deacetylase inhibitors, target homologous recombination 62 64 dose of clomid

 33. Preston, USA 2022 04 30 16 04 29 can i drink while taking doxycycline For example a cycle lasts 4 weeks, may have treatment on the 1st, 2nd and 3rd days and then nothing from the 4th to the 28th day

 34. Potassium rebound Immediate post dialysis measurements of serum K are misleadingly low does doxycycline cause diarrhea

 35. ۳۷ The role of microorganisms such as Helicobacter pylori through production of vasodilating agents serum gastrin or nitrous oxide may promote transient erythema where to buy clomiphene citrate I d love to hear Larry Pope answer this question

 36. eregra is pepcid complete good for gas But critics say his years in Pakistani detention may have eroded his sway over the fast evolving insurgency, and there are doubts over whether Mullah Omar would agree to talk to his former protГѓ gГѓ in the first place does lasix cause hyponatremia

 37. buy clomid without prescription uk Not all providers agree about how and when a Vyvanse drug holiday should be taken

 38. ۲۱ and include the ERО± regulators miR 22, miR 206, miR 221 222, miR 18a, miR 18b, miR 193b and miR 302c lasix name Superficial perivascular inflammatory infiltrate with numerous eosinophils characteristic of an exanthematous drug eruption

 39. Ariel, USA 2022 04 29 08 24 33 stromectol over the counter Possible negative manifestations of Tamoxifen

 40. Unexpectedly, Wap Cre driven Atg7 CKO mice showed progressive motor deficits, manifesting primarily as gait ataxia suggestive of cerebellar involvement online pharmacy stromectol Transvaginal US is the primary modality for evaluation of an early intrauterine pregnancy IUP

 41. Targeting adipokine signalling and repurposing diabetic and cardiometabolic medications stromectol price

 42. nolvadex 20mg First discovery and distribution of ALS inhibitor B 2 resistant grass biotypes to date 2006 a

 43. Kluger, Richard tamoxifen side effects Transplacental toxoplasmosis in naturally infected white tailed deer Isolation and genetic characterisation of Toxoplasma gondii from foetuses of different gestational ages

 44. Patients are randomly assigned to receive LET 2 could viagra treat covid

 45. benoquin fass hydroxyzine orifarm It remains to be seen if small steps toward socially norming science will make a difference, but the data is beginning to suggest that we are on the right track generic cialis 5mg PMID 27429042 Free PMC article

 46. There is marked diffuse thickening of the colon wall with submucosal edema white arrow and diffuse mucosal hyperemia black arrow clomid usa shippments online Positive Annexin V cells are shown in both right quadrants

 47. ۸ mg dl range viagra cialis online viagra ibuprofen max opinie Obama has ordered a review to determine whether annual U

 48. High blood levels of folate the food form of folic acid have been linked to protection against the development of cervical dysplasia but these higher levels may only be a marker for eating more fruit and vegetables ivermectin prezzo

 49. Unopened vials of ABRAXANE are stable until the date indicated on the package when stored between 20 C to 25 C 68 F to 77 F in the original package stromectol and alcohol

 50. Hypoxia increases glycolysis by downregulating mitochondrial pyruvate carrier complex MPC while inhibiting MPC promotes glycolysis by upregulating glycolytic enzymes HK2, PFKFB3, and lactate dehydrogenase 17 stromectol amazon

 51. ۶ It is unclear whether these complications are a result of the surgical procedure, co morbid conditions, or the chemical irritant stromectol 3mg for sale

 52. levitra prix en pharmacie viagra If they are priced out, then the health and safety of those children are at risk

 53. cost of propecia Acquired KRAS mutations are also known drivers of resistance to MAPK pathway inhibitors

 54. If you re going to mimic a freckle, think human, not smurf how to take priligy

 55. If anosmia is permanent, it is important to be aware of associated dangers where to buy cialis online

 56. Considering associations between diabetes and malignancies, the effect of hyperglycemia on cancer progression in cancer patients with abnormal blood glucose should not be neglected order cialis

 57. To establish stable transgenic lines, we selected three independent male F1 founders that give rise to progeny with 50 EGFP positive F2 embryos, suggesting a single Tg 3 acheter azithromycin canada

 58. ponstel kirkland compounding pharmacy McQuaid insisted that he had long called for the dossier, commissioned by Russian cycling supremo Igor Makarov, to be handed to the UCI s ethics committee and disclosed that he had provided it with the summary viagra drugs It is not a safe medicine for long term use, hence it is usually advisable for a period of 3 menstrual cycles

 59. lamina propecia ۷ ۱۵ At this point, I could actually tell when things were coming

 60. Patients assessed their preferred treatment for both agents as much better 61 or a little better 39 than the alternative treatment Table 2 long-term use of clomid in males Women who are treated with mastectomy may be less likely to experience a recurrence of cancer because more breast tissue is removed; however, it is still possible for breast cancer to return

 61. Zhao Ling could clearly feel where can i buy priligy in usa How does it compare with other types of birth control

 62. lasix side effects Preclinical perspectives on posttraumatic stress disorder criteria in DSM 5, Susannah Tye, Elizabeth Van Voorhees, Chunling Hu, and Timothy Lineberry

 63. I took 3 tests, all positive and one saying pregnant on a digital cialis without prescription

 64. It is quite rare, and and only a veterinarian can decide on this measure cialis 10mg

 65. best price for generic cialis Details After menopause, hormone therapy for women with metastatic breast cancer can be an aromatase inhibitor, tamoxifen, fulvestrant or other hormone therapy drug

 66. During pregnancy, dapsone should be reserved for specific indications azithromycin for sinus infection

 67. clomid side effects for men ۰۰۰۰۰۰ New Color Swatch 144 CMYK PROCESS 0

 68. posaconazole and sotalol both increase QTc interval cheapest place to buy cialis Peripheral blood plasmacytosis following systemic exposure to Phytolacca americana pokeweed, Pediatrics, Vol

 69. valtrex overnight delivery Scavenging of superoxide anions by spice principles

 70. Women diagnosed with DCIS between 1999 and 2004 were less likely to develop iIBC than women diagnosed between 1989 and 1998, regardless of treatment and age hazard ratio HR 0 zithromax for chlamydia treatment Numerical prefix for downgrading the bullet furrow in the association between the parameter

 71. buy priligy without a script Not to mention that the Black King planet cannot be kept, almost all planets will become the target of the assassination planet

 72. Despite the key role in tumorigenesis, the clinical implementation of drugs targeting PAM molecules has resulted in disappointing results so far propecia buy

 73. Average blood pressure differs by sex and tends to rise with age buy cialis online from india

 74. Aside from being the most common type of fat in the body, triglycerides are responsible for storing the excess energy the body gets from food can doxycycline make you extremely tired

 75. The Kentucky Horse Racing Commission invited The HSUS to testify at its raceday medication hearing in November 2011, and I provided a version of the racehorse advocacy that follows cialis pills

 76. cialis viagra combo pack You may want to read these past posts although we really only discuss TRT issues here

 77. buy cialis without prescription Neurologic deficits may be present on admission or develop days to weeks after injury

 78. To judge whether he is fit to be employed may surely be trusted to the discretion of the employers whose interest it so much concerns azithromycin and alcohol ۴ g Progesterone Products, Women s Health, Supplements, Women s Hormone Support, Personal Care, Bath

 79. Generally it is recommended that you have intercourse beginning a couple of days prior to the ovulation day and a couple of days after to try to get everything to align for conception buy cialis online prescription Currently, there are no tests that can be done at home to screen for retinal toxicity

 80. accutane drug Apples and Curcumin inhibit breast cancer cell processes that are resistant to chemotherapy

 81. zithromax over the counter Successful treatment of hypermagnesemia requires identification and interruption of the source of magnesium, together with measures to increase clearance of magnesium from the extracellular fluid

 82. anti protozoal agents, such as atovaquone, benznidazole, clioquinol, decoquinate, diiodohydroxyquinoline, diloxanide furoate, dinitolmide, furazolidone, metronidazole, nimorazole, nitrofurazone, ornidazole and tinidazole; things to do or avoid while taking clomid The idea of switching the product to the animal drug track soon arose

 83. Christopher K Kepler, Gregory D Schroeder, Douglas A Hollern, Jens R Chapman, Michael G Fehlings, Marcel Dvorak, Carlo Bellabarba, and Alexander R Vaccaro best price for generic cialis

 84. J Med Chem 48 2972 2984 generic cialis no prescription Simply phone us Toll Free at 1 800 991 0282

 85. One to two cytospins per patient was analysed for AR positive CTCs safe place to buy cialis online

 86. cheap generic cialis Assuming that this surprising clinical response is based on inhibiting estrogen stimulated growth mediated through functional ER, it raises several questions regarding the nature of stem or progenitor cells that could produce and sustain such heterogeneous populations in the first place, yet still respond in a similar manner to hormonal therapy

 87. buy cialis online uk Varicocele treatment should be considered if there is an abnormal sperm count or problems with sperm health

 88. safe cialis online The 1st to 3rd groups were pretreated with T 3 for 24 h, then treated with 5 Fu for 48 h, the depriving times of T 3 were different, the 1st group was kept with T 3 until test end, T 3 of the 2nd group was deprived at the start of 5 Fu, and T 3 of the 3rd group was deprived after using 5 Fu for 24 h

 89. cialis for sale Ask several providers, so you can have a sense of whether the provider is charging a lot or a little

 90. generic cialis vs cialis Serious Use Alternative 1 voxelotor will increase the level or effect of estradiol by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

 91. The rabbit polyclonal anti SGCG antibody NBP1 90298 was used Novus Biologicals buy cialis online reviews This trend was revealed by the statistical significance of high BRCA1 expression in the Location Regression Part in Table 1, together with the well separated low and high BRCA1 expression smooth conditional DMFS curves in Figs

 92. Pargyline, an MAO inhibitor, decreased tyramine elimination rates by 30 canadian pharmacy cialis While these patients have always existed, societal changes in the last decade alone have brought to light many disparities in medical care and practice habits overall

 93. where to buy cialis ۱۳۹ there is a correlation between orgasms George Davey Smith et al

 94. ۱۰, ۵۱ ۵۷ Three randomized, prospective studies have now evaluated the role of surgery as an adjunct to whole brain radiation therapy WBRT in patients who have a single brain metastasis generic cialis

 95. The aim of that study is to determine whether immunotherapy adds additional benefit to a chemotherapy regimen for patients with metastatic melanoma is generic cialis available If so what med

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا