دکتر محمدرضا سرگلزایی

پوپولیسم – دکتر محمدرضا سرگلزایی

پوپولیسم – دکتر محمدرضا سرگلزایی

“پوپولیسم” را به اشکال مختلف تعریف کرده اند.من اگر بخواهم پوپولیسم را در یک عبارت کوتاه بیان کنم آن را نظام فکری ای می دانم که بر فضیلت بی سوادی پای می فشارد!
پوپولیست ها هم عوام زده اند، هم عوام فریب! آن ها به زبان توده های کم سواد سخن می گویند و توده های کم سواد را در مقابل طبقه ی باسواد و نخبه تهییج و تحریک می کنند.
پوپولیسم همان طور از ریشه ی لغوی اش (Popular) برمی آید،ادّعای “مردمی” بودن دارد ولی کدام مردم؟ مردمی که نگاهی غیرکارشناسانه، بدوی، روزمرّه و عُرفی-عادتی- عاطفی به همه چیز دارند! گرچه پوپولیسم در عرصه ی سیاست نمودهای وسیعی دارد ولی من می خواهم در این یادداشت از نمودهای غیرسیاسی پوپولیسم سخن بگویم.هرکدام از ما به درجاتی دچار پوپولیسم هستیم. هر وقت که نظر عوامانه را به نظر کارشناسی و تخصّصی ترجیح می دهیم یک پوپولیست هستیم!

نمونه هایی از گزاره های پوپولیستی را که در محاورات روزمرّه ی ما شنیده می شوند ذکر می کنم:

“مگر پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما مشاوره ی پیش از ازدواج می رفتند که سال های سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی می کردند؟!”
این داروهای شیمیایی یک جا را درست می کنند،صدجا را خراب می کنند،داروهای گیاهی طبیعی اند و به بدن صدمه نمی زنند!”
“جلوگیری از بارداری دخالت در کار خداست،روزی دست خداست،خدایی که دندان دهد نان دهد!”
این همه آدم حتمأ یک چیزی می فهمند که دارند این کار را می کنند! مگر می شود این همه آدم اشتباه کنند؟!”

***

“پوپولیسم” چگونه “بازتولید” می شود

دو جریان-گرچه به ظاهر ضد هم-تقویت کننده‌ی پوپولیسم هستند. یکی جریانی که با باورهای عوامانه کاسبی می کنند. برای مثال مدّتی پیش پای سخنرانی کسی نشستم که ادّعا می کرد با “طب اسلامی” همه ی بیماری ها را درمان می کند. این فرد تمام پیشرفت های پزشکی از سی تی اسکن و آنژیوگرافی گرفته تا رادیولوژی و شیمی درمانی را توطئه ی یهود برای بیمار کردن مسلمانان می دانست و ادّعا می کرد در “مطب” خود تمام بیماری ها از اسکیزوفرنی گرفته تا لوکمی را از طریق داروهای گیاهی و رژیم غذایی و حجامت درمان می کند! بدیهی است که این گفتمان چیزی جز یک کاسبکاری عوام فریبانه نیست.امّا از آن طرف متخصّصان و نخبگانی که حاضر نیستند از “برج عاج” فرود آیند و برای مخاطب غیرمتخصّص حرف بزنند و بنویسند هم تقویت کننده ی پوپولیسم هستند.گاهی که با برخی همکاران پزشک،روانپزشک یا روانشناسم در محافل اجتماعی و حتّی مهمانی ها می نشینم می‌بینم که آن ها آن قدر حتّی در محاورات روزمرّه از اصطلاحات تخصّصی (چه به جا و چه نا به جا!) استفاده می کنند که ارتباط شان با بخش بزرگی از بدنه ی اجتماع قطع می شود.این گروه از نخبگان برج عاج نشین هم ناخواسته آب به آسیاب پوپولیست های کاسبکار می ریزند.
رسالت روشنفکر این است که با توده ی مردم صحبت کند،با زبانی که برای آن ها قابل فهم باشد و در عین حال سخت مراقبت کند که دچار عوام زدگی و عوام فریبی نشود. این کار، کار آسانی نیست و نیاز به تمرین و مراقبت دارد. کاری است شبیه بندبازی!
هفته خوبی داشته باشید

دکتر محمدرضا سرگلزایی – روانپزشک

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

دکتر محمدرضا سرگلزایی

دست نگهدارید این کشتی دارد غرق میشود! – دکتر محمدرضا سرگلزایی

دست نگهدارید این کشتی دارد غرق میشود! – دکتر محمدرضا سرگلزایی فیلم سینمایی «تایتانیک» را …

۱۸ نظر

 1. tadalafil generic vs cialis ۵ mg when used daily in order to avoid side effects from high levels of tadalafil

 2. To be thrown out of the evil establishment intact is the most one can hope for buy priligy paypal However, when buying ED medicine online it s important to make sure that the provider of the medicine is reputable, certified, and is prescribing it safely

 3. viagra priligy In more serious cases, these drugs can cause sudden hearing or vision loss

 4. All of his fears came buy viagra online without a prescription true ۵ mg cialis generic india

 5. They charge fairly standard prices for each shipment, and that pricing varies based on your location cialis no prescription We re marking the first anniversary of Cambridge University Press Assessment

 6. He had only seen this kind of cialis pills for sale play in his life tadalafil cialis

 7. Why, then, were so many young men suffering from erectile dysfunction comprare cialis online

 8. otc provera clomid But before you try treating it yourself, have it tested and find out for sure.

 9. This supplement is shown to boost fertility by improving egg quality. how much does clomid cost

 10. With the support of integrative therapies, women are at times again to regain healthy ovarian function which may allow pregnancy to occur. clomid bodybuilding

 11. as we ve been following a pattern of one at 170 and the other at 140 this whole time. what are the worst side effects of tamoxifen

 12. tamoxifen retinopathy pneumoniae VL3695 This paper VL3695 VL3117 zip P3- sgRNA824 Genetic reagent S.

 13. I just don t think these people are interested in anything but getting your money. doxycycline for tick bite flurbiprofen increases levels of gentamicin by decreasing renal clearance.

 14. Similar to other cases of CEP, early recognition, diagnosis, and prompt treatment with corticosteroids are the mainstay of therapy. will 3 days of doxycycline cure chlamydia

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا