مهارت نگه داشتن و در دست گرفتن مداد

مهارت نگه داشتن و در دست گرفتن مداد مهمتر از نوشتن است .

اگر کودک روش صحیح را یاد بگیرد، ساعت‌ها از نوشتن خسته نمی‌شود.

غلط گرفتن مداد در دست کودک باعث می شود دست کودک درد بگیرد، بدخط و پر رنگ بنویسد و در پی آن سبب گریزانی، دل زدگی از مشق و درس و سخت انگاشتن می‌شود.

بیشتر والدین و مربیان بدون توجه به علت اصلی که ضعف در عضلات دست کودک می‌باشد، در برابر مقاومت کودک و ابراز خستگی وی، کودک را ملامت کرده و حتی گاهی آن‌ها را به زور وادار به ادامه انجام تکالیف خود می‌کنند. غافل از این که علت اصلی در جای دیگری باید بررسی و برطرف شود.

علت ایجاد روابط نامناسب بین اولیا و فرزند می‌تواند از همین جا به علت عدم آگاهی والدین آغاز گردد. این مشکل به مرور زمان بزرگتر و بزرگتر می‌شود، تا جایی که از نظر تربیتی مشکلات عمده‌ای بروز می‌کند، در نتیجه در آینده‌ای نه چندان دور کودک به نوجوانی پرخاشگر تبدیل شده و در نهایت احتمالا این مشکل به ترک تحصیل و مشکلات تربیتی می‌انجامد.

همکاران ما در کلینیک به خوبی و با مهارت این مسئله را در کودک ارزیابی، تشخیص و رفع می‌کنند.

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

کیش و ماتِ کلمات – مجتبی مرادی

کیش و ماتِ کلمات - مجتبی مرادی دو چیز پایه‌های دنیایِ جدید را ساخته‌اند و آدمی را به سویِ مدنیّت حرکت داده‌اند؛ یکی کشاورزی‌ست و آن دیگری نوشتن است، هر دو از کارهای سخت است و هر دو از هر کس ساخته نیست. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم نوشتن دشوارتر از زیستن است

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا