مهارت‌های ارتباطی؛ ارتباط خوب، ارتباط ضعیف

مهارت‌های ارتباطی؛ ارتباط خوب، ارتباط ضعیف

مهارت‌های ارتباطی؛ ارتباط خوب، ارتباط ضعیف

ارتباط خوب:

ارتباط به معنای تبادل افکار احساسات پیام‌ها یا اطلاعات است. به کلمه تبادل توجه کنید. تبادل یعنی ارتباط یک خیابان دو طرفه است . وقتی رابطه موفقیت‌آمیز است. هر دو طرف درک یکسانی از پیام مطرح شده دارند.
رابطه به اندازه آب و هوا برای انسان ضرورری است. رابطه از این که هر کدام از انسان ها مانند یک جزیره کوچک دور افتاده باشند، جلوگیری میکند. داشتن مهارت برای برقراری ارتباط به شما کمک میکند زندگی بهتری برای خود بسازید.

ارتباط ضعیف:

اگر مهارت‌های ارتباطی خوب و سازنده باشند پس مهارت‌های ارتباطی ضعیف هم باید تخریب کننده باشند. مهارت‌های ارتباطی ضعیف میتوانند به دوستی ها صدمه بزنند.باعث شوند دیگران متوجه حرف های شما نشوند و موجب تنهایی و انزوایتان گردند. مهارت‌های ارتباطی ضعیف در افسردگی – استرس – خشم کنترل نشده – ناکامی و مشکلات دیگر نقش دارند.
ادامه دارد…

کتاب: مهارت ارتباط
انتشارات سایه سخن

آدرس کوتاه این مطلب:

۱۴ نظر

  1. The expansion, the patients close to the surrounding area have almost no place to survive, and they is there an otc Cialis hunters, and another result is that Hubei s supplies are getting more and more abundant, and where to get free samples of Cialis various materials are also continuing to decline What has changed is the price of patients, and some people have found hard currency such as diamonds for a small sum cialis generic reviews It should be He Qinghaiyan, who is politically compatible with people

  2. non prescription cialis online pharmacy This is not a rebate and we don t have direct relationship with pharmaceutical companies, like Pfizer

  3. buy priligy in usa Erectile Dysfunction ED also known as impotence, it makes a man unable to achieve or sustain an erection

  4. , nitroglycerin are drugs often used to treat chest pain angina from heart disease or other heart conditions priligy amazon

  5. Couldn t tell a difference daily cialis online Message of Hope Received 11 26 11

  6. cheapest cialis available Buy Cialis and Viagra Online in Trinidad and Tobago

  7. online cialis Tadalafil Adcirca; Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN is a long-acting, highly specific phosphodiesterase type 5 PDE-5 inhibitor that was approved in 2009 for the treatment of World Health Organization WHO group 1 PAH

  8. Directory is Zero Cost to You buying cialis online safe Phoenix provides round-the-clock care for its users; the platform s affiliated physicians are available at all hours of the day and can be contacted through a secure two-way messaging channel

  9. Taking DHEA along with estrogen might cause too much estrogen in the body. doxycycline mono side effects Solutions should not be refrozen.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا