چهارشنبه , ۹ اسفند ۱۴۰۲
مهارت‌های ارتباطی؛ ارتباط خوب، ارتباط ضعیف

مهارت‌های ارتباطی؛ ارتباط خوب، ارتباط ضعیف

مهارت‌های ارتباطی؛ ارتباط خوب، ارتباط ضعیف

ارتباط خوب:

ارتباط به معنای تبادل افکار احساسات پیام‌ها یا اطلاعات است. به کلمه تبادل توجه کنید. تبادل یعنی ارتباط یک خیابان دو طرفه است . وقتی رابطه موفقیت‌آمیز است. هر دو طرف درک یکسانی از پیام مطرح شده دارند.
رابطه به اندازه آب و هوا برای انسان ضرورری است. رابطه از این که هر کدام از انسان ها مانند یک جزیره کوچک دور افتاده باشند، جلوگیری میکند. داشتن مهارت برای برقراری ارتباط به شما کمک میکند زندگی بهتری برای خود بسازید.

ارتباط ضعیف:

اگر مهارت‌های ارتباطی خوب و سازنده باشند پس مهارت‌های ارتباطی ضعیف هم باید تخریب کننده باشند. مهارت‌های ارتباطی ضعیف میتوانند به دوستی ها صدمه بزنند.باعث شوند دیگران متوجه حرف های شما نشوند و موجب تنهایی و انزوایتان گردند. مهارت‌های ارتباطی ضعیف در افسردگی – استرس – خشم کنترل نشده – ناکامی و مشکلات دیگر نقش دارند.
ادامه دارد…

کتاب: مهارت ارتباط
انتشارات سایه سخن

آدرس کوتاه این مطلب:
Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا