چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
منفی‌گرایی در نوجوانان چگونه است؟

منفی‌گرایی در نوجوانان چگونه است؟

منفی‌گرایی در نوجوانان چگونه است؟

منفی گرایی (negativism)، یکی از الگوهای رفتاری بارز در بسیاری از نوجوانان است؛ که به صورت مقاومت در برابر دستورالعملهای والدین، عدم تمایل به حرف شنوی، و سرپیچی از دستورات، خود را نشان می دهد.

✳️نوجوان با “نه” گفتن میخواهد اعلام کند که بزرگ شده است و حق انتخاب و تصمیم گیری مستقل دارد؛ به عبارتی، این منفی گرایی بازتابی از پیدایش هویت مستقل نوجوان است که باید با آن به نحو منطقی مدارا شود‌.

✳️در برخورد با نوجوان، قبل از هرچیز باید او را به عنوان یک انسان با حقوق برابر و هویت مستقل، پذیرفت؛ رفتار پدرسالارانه و توأم با تحکم و دستور ره به جایی نمیبرد.

✳️موضوع اساسی دیگر، توجه به فاصله ی نسلها و باورهاست؛ باید پذیرفت که دنیا به پیش میرود و اگر نوجوانان ما را نمی پذیرند، این پدیده ای مثبت و بهنجار است؛ پذیرش اختلاف سلائق و باورها، به مدارا با نوجوان کمک میکند.

✳️برخورد هوشیارانه و توأم با ظرافت، و صحبت با نوجوان به گونه ای که او خود به نتیجه برسد، بسیار کمک کننده است؛

✳️به طور مثال، برای منصرف کردن یک نوجوان ازمصرف سیگار، برخورد تحکم آمیز مثل «حق نداری در خانه ی من سیگار بکشی»، به احتمال قوی منتهی به شکست خواهد شد؛ در حالی که اشاره ی غیرمستقیم به عوارض مصرف سیگار مثل «تو که نمیخواهی در اوج جوانی طراوت پوستت را از دستت بدهی»، راه حل منطقی تری خواهد بود.

✳️احتمال تاثیر گذاری بر نوجوان، با احترام به او، تحقیر نکردن و همدلی، بیشتر خواهد شد؛ و در عین حال، باید به یاد داشت که او، نه یک کپی از والدین، بلکه انسانی دیگر است با آرمانهای خود.

 

دکتر علی نیک‌جو

روان‌پزشک

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

دکتر حسام فیروزی رواندرمانگر کودک، نوجوان و خانواده - DrHesamFiroozi

دوره آموزشی مهارت های ارتباط زوجین

دو تا آدم که با هم ازدواج می کنند مانند دو جوجه تیغی هستند در …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا