منفی‌گرایی در نوجوانان چگونه است؟

منفی‌گرایی در نوجوانان چگونه است؟

منفی‌گرایی در نوجوانان چگونه است؟

منفی گرایی (negativism)، یکی از الگوهای رفتاری بارز در بسیاری از نوجوانان است؛ که به صورت مقاومت در برابر دستورالعملهای والدین، عدم تمایل به حرف شنوی، و سرپیچی از دستورات، خود را نشان می دهد.

✳️نوجوان با “نه” گفتن میخواهد اعلام کند که بزرگ شده است و حق انتخاب و تصمیم گیری مستقل دارد؛ به عبارتی، این منفی گرایی بازتابی از پیدایش هویت مستقل نوجوان است که باید با آن به نحو منطقی مدارا شود‌.

✳️در برخورد با نوجوان، قبل از هرچیز باید او را به عنوان یک انسان با حقوق برابر و هویت مستقل، پذیرفت؛ رفتار پدرسالارانه و توأم با تحکم و دستور ره به جایی نمیبرد.

✳️موضوع اساسی دیگر، توجه به فاصله ی نسلها و باورهاست؛ باید پذیرفت که دنیا به پیش میرود و اگر نوجوانان ما را نمی پذیرند، این پدیده ای مثبت و بهنجار است؛ پذیرش اختلاف سلائق و باورها، به مدارا با نوجوان کمک میکند.

✳️برخورد هوشیارانه و توأم با ظرافت، و صحبت با نوجوان به گونه ای که او خود به نتیجه برسد، بسیار کمک کننده است؛

✳️به طور مثال، برای منصرف کردن یک نوجوان ازمصرف سیگار، برخورد تحکم آمیز مثل «حق نداری در خانه ی من سیگار بکشی»، به احتمال قوی منتهی به شکست خواهد شد؛ در حالی که اشاره ی غیرمستقیم به عوارض مصرف سیگار مثل «تو که نمیخواهی در اوج جوانی طراوت پوستت را از دستت بدهی»، راه حل منطقی تری خواهد بود.

✳️احتمال تاثیر گذاری بر نوجوان، با احترام به او، تحقیر نکردن و همدلی، بیشتر خواهد شد؛ و در عین حال، باید به یاد داشت که او، نه یک کپی از والدین، بلکه انسانی دیگر است با آرمانهای خود.

 

دکتر علی نیک‌جو

روان‌پزشک

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

دکتر حسام فیروزی رواندرمانگر کودک، نوجوان و خانواده - DrHesamFiroozi

دوره آموزشی مهارت های ارتباط زوجین

دو تا آدم که با هم ازدواج می کنند مانند دو جوجه تیغی هستند در …

۷ نظر

  1. You ll also be asked to upload a photo of your ID to verify your identity priligy dapoxetine amazon

  2. cialis otc Furthermore, the couples who like to have choices or want to go back to a certain freedom in their sexual lives will appreciate the availability of a PDE5 inhibitor for once-daily use

  3. Ramasamy R, Armstrong JM, Lipshultz LI. clomid over the internet Infertility etiology, diagnostic evaluation, management, prognosis.

  4. do tamoxifen side effects start immediately ۵۴ performed a randomized study comparing the effects of clomiphene citrate 25, 50 mg daily with those of placebo, mesterolone 50 mg twice daily, pentoxyfylline 400 mg three times a day, and testosterone 100 and 200 mg IM every 2 weeks in the management of idiopathic oligospermia 26.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا