سبک‌های بزرگ‌کردن کودک (فرزندپروری)

سبک‌های بزرگ‌کردن کودک (فرزندپروری)

قاطع: به کودک یاد می‌دهد که مسئولیت پذیر باشد، خودش فکر کند و بداند چرا برایش قاعده و قانون گذاشته و چرا باید آنها را رعایت کند.

سلطه‌گر: انتظار اطاعت و فرمانبرداری دارد و از تنبیه یا تهدید به تنبیه برای کنترل کودک استفاده می‌کند.

منفعل: این پدر و مادرها گرما و محبت به کودکشان می‌دهند، اما نمی‌توانند قاعده و قانون بگذارند یا قاطعیت آن را ندارند که کودک این قواعد را رعایت کند.

منفک: این پدر و مادرها حمایت عاطفی کافی از کودکشان نمی‌کنند و نمی‌توانند رفتار مناسب را مشخص کرده و این رفتارها را در آنها تثبیت کنند.

منبع: بی‌بی‌سی

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

چوپان دروغگوی ذهن یا ندای درون ؟!

درست مانند زمانی که احساس گرما باعث فعال شدن غدد عرق در ما میشود، اگر …

۶ نظر

  1. buy cialis online cheap The dose may be increased to 60 mg the maximum recommended dose based on efficacy and tolerability

  2. where to buy priligy ۰ p p a Treatment duration in Study F was 6 months

  3. When it comes to Cialis, it is expected that they act with integrity and make drugs that actually do what they say in a safe manner cialis online no prescription

  4. A synthetic hormone that acts similar to progesterone. what is in clomid

  5. Please note, we cannot prescribe controlled substances, diet pills, antipsychotics, or other abusable medications. clomid vs nolvadex for pct

  6. Ongoing symptoms of or damage resulting from epididymitis, including infertility, can greatly impact a patient s quality of life. alcohol and doxycycline IPSID symptoms included chronic watery diarrhea as the most frequently reported symptom, followed by weight loss, malabsorption, abdominal pain, finger clubbing, vomiting, fever and anemia.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا