دون ژوان «به انگلیسی donjuan» کیست؟

دون ژوان «به انگلیسی donjuan» کیست؟

?  دون ژوان «به انگلیسی donjuan» کیست؟

? دون ژوان فردی است که قادر به برقراری ارتباط عاطفی عمیق و عشق ورزیدن به شریک جنسی خود نیست. یکی از مهمترین اختلالات شخصیت که منجر به دون ژوانیسم و هرزه گری جنسی در مردان میشود اختلال شخصیت خودشیفته (narcissistic#) است.

? چنین مردی نه قادر است دوست بدارد و نه دوست داشته شدن را باور می کند و یک حالت پارانویا و بدبینی نسبت به گرفتن پیغام های دوست داشته شدن از شریک عشقی خود دارد.
?در بسیاری از موارد نیاز به دوست داشته شدن را در خود انکار میکند و بیشتر ترجیح میدهد به جای دوست داشته شدن، مورد تحسین واقع شود تا من آزرده اش ترمیم پیدا کند! احساس میکند اگر کسی دوستش داشته باشد و ابراز علاقه کند، میخواهد از او بهره برداری خاصی کند. در واقع به هیچ زنی اعتماد نمیکند.

?در حقیقت اینگونه مردان تنها با سطح بدن زنان ارتباط برقرار میکنند نه با هستیِ درونی آنها. در واقع هدف اینها به دست آوردن است نه رابطه داشتن! آنها میخواهند زنها را به دست بیاورند، تصاحب کنند و بعد با رها کردن آنها خشم و میل به انتقام جویی خود را که از رابطه با مادرِ ناکام کننده سرچشمه گرفته ارضا نمایند!

دون ژوان «به انگلیسی donjuan» کیست؟

?اغلب این گونه مردان به دنبال دو گونه از زنان میروند:

➖ دسته ی اول زنانی هستند که به دلیل شرایطشان بسیار مورد توجه میباشند شرایطی مانند زیبایی، ثروت، شهرت، مقام، و …. که در این حالت مرد خودشیفته منِ ایده آل (ego ideal) خود را به او فرافکنی کرده و انگار این خود اوست که دارای چنین محسناتی است. در واقع زن اینجا ابزاری است برای تغذیه ی هرچه بیشترِ خودشیفتگیِ مرد.
البته در این حالت هم مردان خودشیفته مراقبند که زن از آنها در هیچ یک از این ابعاد برجسته تر نباشد و اگر احساس کنند که بالاتر هست او را تخریب میکنند.

➖ دسته دوم زنانی هستند با هویتی بسیار کمرنگ که تنها میتوانند به صورت یک زائده و دنباله در کنار مرد خودشیفته برای مدتی باشند که او را دائما تحسین کنند و منِ او دائما باد شود.

اینگونه مردان بجای عشق در رابطه احساس تملک زیاد دارند. در حقیقت زن در کنار آنها مانند ماشینشان و لوازم زندگیشان است!

?یکی از ویژگی های مهمِ رابطه، در مردان خودشیفته این است که این مردان خصلتهای بد خود را به همسر خود فرافکنی میکنند و او را تحقیر و سرزنش مینمایند، یعنی خودشان همه خوب (total good) و همسر، همه بد (total bad) میشود.

قلم: عشق و تحلیل روانکاوانه|#دکتر_آذردخت_مفیدی

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

فرمولی برای پیش بینی آینده رابطه زوجین

فرمولی برای پیش بینی آینده رابطه زوجین ویلیام کارلین گلسر در کتاب «ازدواج بدون شکست» …

۲۴ نظر

 1. After searching the online doctor services that currently treat patients with erectile dysfunction, it appears that they also do not accept PayPal best price cialis

 2. cialis online prescription When aided by such lifestyle related paraphernalia the supplements will work to its fullest capacity giving faster response

 3. Wherever you wander, there’s no place like home Link to proverb.
  https://spirifij375.net
  Speak softly and carry a big stick Link to proverb.
  Thou shalt not kill Link to proverb.
  Don’t cut off your nose to spite your face Link to proverb.
  Walls have ears.
  Forgive and forget.
  For want of a nail the shoe was lost; for want of a shoe the horse was lost; and for want of a horse the man was lost.

 4. reviews on tamoxifen Content is reviewed before publication and upon substantial updates.

 5. ۳ g day fermented in tea 1050 mg extract two to three times daily Standardized to 0. doxycycline hyclate 100mg capsule Table 15 Bacteriological Eradication Rates Chronic Bacterial Prostatitis.

 6. is lasix potassium sparing which of the following interventions should the nurse recommend

 7. Mulder HA, et al buy ivermectin for humans Tapper EB, Krajewski K, Lai M, et al

 8. The contacting is under conditions such that the molecule, if capable of acting as a transcriptional modulator of the protein of interest, causes a measurable difference in the amount of mRNA transcribed from the DNA sequence buy priligy online safe Based on the observations of active non canonical WNT signaling in breast cancer tissue, we compared the expression levels of the known four non canonical WNT co receptors ROR1, ROR2, PTK7 and RYK in normal and cancerous breast tissue using the TNMplot database Fig

 9. how long does it take for tamoxifen to start working o People who take paroxetine capsules close in time to an MAOI may have serious or life threatening side effects

 10. God keep you, Jon, Jennifer, Jada, Jewel, Jet, and Jess Jon and Jennifer Jones Midland, SD 1 16 2007 clomid and nolvadex for pct Jarrett RzFCkGraftgkLWRqn 6 17 2022

 11. A multitude of biomarker assays are presently available for the practicing Health Care Provider when to take lasix ۸ months in the anastrozole plus fulvestrant group HR 0

 12. Pubmed PMID 14679152 Strecker TE, Shen Q, Zhang Y, Hill JL, Li Y, Wang C, Kim HT, Gilmer TM, Sexton KR, Hilsenbeck SG, Osborne CK, Brown PH Effect of lapatinib on the development of estrogen receptor negative mammary tumors in mice stromectol over the counter usa

 13. viagra classification These results suggest that the combination can modify tumor cell proliferation and aberrant arachidonic acid metabolism, thus ameliorating tumorigenesis

 14. over the counter stromectol The DraNramp and EcoleNramp outward open and DraNramp and ScaNramp inward open structures align well CО± RMSD of 2

 15. discreet cialis meds The clinical results of the main clinical trial are expected within a year

 16. Sean, USA 2022 04 30 01 42 12 can you take clomid if you already ovulate In multivariate analysis, patients with high mRNA levels of both genes associated significantly with no clinical benefit OR 0

 17. From 155 OH TAM resistant cell colonies, a total of 25 candidate genes were isolated viagra stock

 18. best site to buy priligy This imaging technique could also be applied to other proteins involved in water transport and cell volume regulation

 19. tamoxifen for gyno Also, insulin- sensitive patients have a greater decline of follicle- stimulating- hormone- sensitive antral follicles as diabetes creates oxidative stress Bentov and Casper, 2013

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا