درهم آمیختگی ترس از مرگ و احساس گناه – کتاب تنهایی دم مرگ

درهم آمیختگی ترس از مرگ و احساس گناه – کتاب تنهایی دم مرگ

درهم آمیختگی ترس از مرگ و احساس گناه را در اساطیر باستان نیز می توان یافت.در بهشت، آدم و حوا نامیرا بودند.خداوند آن‌ها را به مردن محکوم کرد، زیرا آدم ابوالبشر، انسان، از فرمان پدر الهی سرپیچی کرده بود.

این احساس که مرگ مجازاتی است تحمیل شده بر زنان و مردان از سوی نوعی سیمای پدر یا مادر، یا این احساس که آنها پس از مرگ به خاطر گناهانشان به دست پدر اعظم مجازات خواهند شد، برای زمانی دراز سهم چشم‌گیری در ترس بشری از مرگ داشته است.

بی‌شک اگر می‌شد این قسم خیال‌پردازی‌های سرکوب شده راجع به گناه را کاهش داد یا به کلی از بین برد، می‌توانستیم مردن را برای گروهی از آدمیان آسان‌تر کنیم.

نویسنده: نوربرت الیاس
ترجمه: امید مهرگان و صالح نجفی
کتاب:تنهایی دم مرگ
نشر:گام نو

آدرس کوتاه این مطلب:
Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا